06 jan 2005 01:00

Minister De Decker ontmoet NGO's actief in Azië

Naar aanleiding van de ongekende ramp die Zuid en Zuidoost-Azië treft, zal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, op 6 januari vertegenwoordigers van federaties en NGO-koepels, van het consortium "Tsunami 12-12" en van Artsen Zonder Grenzen ontvangen

Naar aanleiding van de ongekende ramp die Zuid en Zuidoost-Azië treft, zal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, op 6 januari vertegenwoordigers van federaties en NGO-koepels, van het consortium "Tsunami 12-12" en van Artsen Zonder Grenzen ontvangen

Brussel, 6/01/2005. Minister De Decker ontmoet NGO's actief in Azië Naar aanleiding van de ongekende ramp die Zuid en Zuidoost-Azië treft, zal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, op 6 januari vertegenwoordigers van federaties en NGO-koepels, van het consortium "Tsunami 12-12" en van Artsen Zonder Grenzen ontvangen. Enerzijds zal Minister De Decker de NGO's informeren over de noodhulp die reeds door België verleend wordt. Anderzijds wenst de Minister dat de NGO's hem op de hoogte brengen van de acties die reeds uitgevoerd werden. Tot slot zullen Minister De Decker en de vertegenwoordigers van de NGO's een uitwisseling van gedachten houden over de noden gelinkt aan de heropbouw- en rehabilitatieprogramma's tot dewelke België de intentie heeft bij te dragen. Contact pers: Erik Silance +32 475 75 62 88