09 nov 2004 01:00

Minister De Decker ontvangt de directeur-generaal Amnesty International België

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, ontvangt op dinsdag 9 november 2004 Philippe Hensmans, directeur-generaal van Amnesty International België, en zijn medewerkster Montserrat Carreras, belast met externe relaties.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, ontvangt op dinsdag 9 november 2004 Philippe Hensmans, directeur-generaal van Amnesty International België, en zijn medewerkster Montserrat Carreras, belast met externe relaties.

Brussel, 9/11/2004 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, ontvangt op dinsdag 9 november 2004 Philippe Hensmans, directeur-generaal van Amnesty International België, en zijn medewerkster Montserrat Carreras, belast met externe relaties. Na de publicatie van de twee rapporten "DR Congo: Seksueel geweld: Een dringende nood aan adequate antwoorden" en "Vrede, Vrouwen en Veiligheid", wenste Amnesty International een onderhoud met de Minister over de situatie in de regio van de Grote Meren en in het bijzonder over de problematiek van seksueel geweld tegen vrouwen in dit deel van Afrika. Dit is een prioritair thema voor Armand De Decker, en voor de Minister zijn de projecten betreffende vrouwenrechten en reproductieve gezondheid essentieel voor de ontwikkelingssamenwerking. België heeft er zich overigens toe verbonden een programma van 8 miljoen euro te financieren om seksueel geweld te voorkomen en om medische, psychologische en juridische hulp te verstrekken aan de slachtoffers. Er zal ook gewerkt worden aan hun reïntegratie in de maatschappij. Dit breed opgezette programma zal in de DR Congo uitgevoerd worden door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), Unicef en het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten, in partnerschap met andere VN-agentschappen en lokale NGO's.