11 jul 2005 02:00

Minister De Decker: versterking EU-samenwerking voor Gaza

Onmiddellijk na zijn missie naar Israël en de Palestijnse Gebieden heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zijn Britse collega Hillary Benn gecontacteerd met het voorstel om zeer spoedig een vergadering van de Europese ministers belast met de internationale samenwerking bijeen te roepen om hulpprogramma's ten voordele van de Gazastrook te versterken en te coördineren.

Onmiddellijk na zijn missie naar Israël en de Palestijnse Gebieden heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zijn Britse collega Hillary Benn gecontacteerd met het voorstel om zeer spoedig een vergadering van de Europese ministers belast met de internationale samenwerking bijeen te roepen om hulpprogramma's ten voordele van de Gazastrook te versterken en te coördineren.

Brussel, 8 juli 2005 Onmiddellijk na zijn missie naar Israël en de Palestijnse Gebieden heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zijn Britse collega Hillary Benn gecontacteerd met het voorstel om zeer spoedig een vergadering van de Europese ministers belast met de internationale samenwerking bijeen te roepen om hulpprogramma's ten voordele van de Gazastrook te versterken en te coördineren. Voor Armand De Decker kan, « de Israëlische terugtrekking uit Gaza en het noorden van de westelijke Jordaanoever, die vanaf augustus zou moeten beginnen, slechts een relevante bijdrage leveren aan het vredesproces als de internationale gemeenschap begeleidingsmaatregelen voorstelt die de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking verbeteren en de economische ontwikkeling in de desbetreffende gebieden verzekeren». Daarom stelt Minister De Decker voor om de Europese inspanningen te coördineren en versterken met behulp van het actieplan van James Wolfensohn, de voormalige directeur van de Wereldbank en speciale vertegenwoordiger van het Kwartet voor de terugtrekking uit Gaza. « Zonder een snel en substantieel economisch hulpprogramma voor Gaza kunnen we ons verwachten aan een verslechtering van de situatie in de regio, wat de veiligheid van zowel de Israëliërs als de Palestijnen niet ten goede komt». Minister Armand De Decker heeft van 2 tot 6 juli een werkbezoek gebracht aan Israël en de Palestijnse Gebieden. Het doel van deze missie was dubbel: enerzijds de staat van de Belgische samenwerking met de Palestijnse Autoriteit evalueren met het oog op de volgende gemengde Commissie en anderzijds bepalen in welke mate België nuttig zou kunnen bijdragen tot de heropbouw van Gaza na de Israëlische terugtrekking uit dit gebied. Minister Armand De Decker heeft verschillende hooggeplaatste personen ontmoet, zowel langs Palestijnse kant (de Vice-eerste Minister Nabil Shaath en de Ministers van Onderwijs, Economie en Energie) als langs Israëlische kant (de Vice-eerste ministers Shimon Peres et Ehud Olmert) alsook de directeur voor de operaties van de Verenigde Naties voor de Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), Lionel Brisson, de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie Marc Otte en vertegenwoordigers van het Wolfensohn team. Tijdens zijn werkbezoek heeft Minister Armand De Decker zich begeven naar Jeruzalem, Ramallah, Bethlehem, Kufr Raie (het noorden van de westelijke Jordaanoever) en de Gazastrook. Er zijn drie nieuwe conventies getekend met de Palestijnse Autoriteit over meerjarenplannen rond de bouw van zeven nieuwe scholen aan de westelijke Jordaanoever en in Gaza (vijf miljoeneuro), de elektrificatie van elf dorpen aan de westelijke Jordaanoever (2,2 miljoen euro) en de versterking van de institutionele capaciteit van de Palestijnse Autoriteit (1 miljoen euro). Minister Armand De Decker wil in samenspraak met de Europese Unie een bijkomend bedrag vrijmaken voor hulp bij de heropbouw van de Gazastrook om zo de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking te verbeteren en op die manier de veiligheid van Israël te versterken. Perscontacten : Erik Silance Woordvoerder van Minister Armand De Decker T +32 2 501 88 40 G + 32 475 75 62 88 E erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattachee van Minister Armand De Decker T +32 2 501 81 05 G + 32 472 50 47 13 E alexandra.mathelot@diplobel.fed.be