13 feb 2006 16:50

Minister De Gucht begroet de verkiezing van Mr. Fatmir SEJDIU tot nieuwe President van Kosovo.

De OVSE-Voorzitter, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, begroet de verkiezing van Mr. Fatmir SEJDIU tot nieuwe President van Kosovo.

De OVSE-Voorzitter, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, begroet de verkiezing van Mr. Fatmir SEJDIU tot nieuwe President van Kosovo.

Brussel 10 februari 2006. De OVSE-Voorzitter, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, begroet de verkiezing van Mr. Fatmir SEJDIU tot nieuwe President van Kosovo. Hij is verheugd over het feit dat de opvolging van wijlen President Rugova kon plaatsvinden binnen het grondwettelijke kader van Kosovo en binnen korte termijn. Zodoende werd een obstakel voor het begin van de onderhandelingen over het toekomstig statuut van Kosovo gelicht. Deze besprekingen zullen op 20 februari kunnen aangevat worden te Wenen. De OVSE Voorzitter hoopt dat Belgrado en Pristina op een constructieve wijze zullen samenwerken in dit proces opdat een oplossing in consensus kan bewerkstelligd worden, hetgeen de stabiliteit in de regio enkel ten goede kan komen.