30 mei 2006 11:46

Minister De Gucht benadrukt de rol van de OVSE in het streven naar persvrijheid en verdraagzaamheid.

De huidige voorzitter van de OVSE, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, heeft vandaag een colloquium geopend over de rol van het internet en van de satelliettelevisie in de relatie tussen de volkeren van de OVSE-landen, van het Middellandse Zeegebied en van het Midden-Oosten.

De huidige voorzitter van de OVSE, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, heeft vandaag een colloquium geopend over de rol van het internet en van de satelliettelevisie in de relatie tussen de volkeren van de OVSE-landen, van het Middellandse Zeegebied en van het Midden-Oosten.

Minister De Gucht benadrukt de rol van de OVSE in het streven naar persvrijheid en verdraagzaamheid. BRUSSEL,29 mei 2006 - De huidige voorzitter van de OVSE, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, heeft vandaag een colloquium geopend over de rol van het internet en van de satelliettelevisie in de relatie tussen de volkeren van de OVSE-landen, van het Middellandse Zeegebied en van het Midden-Oosten. Het colloquium, dat plaatsheeft in het kader van het huidige Belgisch voorzitterschap van de OVSE, werd georganiseerd door in het Brussel gevestigde MEDEA-Instituut. Een groot aantal panelleden stelden zich als doel om de impact te analyseren van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën op de relatie tussen deze volkeren. Bij de opening van de conferentie heeft Minister De Gucht verklaard dat persvrijheid een fundamenteel principe is voor een rechtsstaat. Daar het bevorderen van dit principe deel uitmaakt van de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap wordt, samen met de Vertegenwoordiger van de OVSE voor de persvrijheid Mr. Miklos Haraszti, een vergadering over toegang tot informatie en over de bescherming van journalisten georganiseerd. Deze zal in de loop van de maand juli doorgaan te Wenen. De huidige voorzitter heeft overigens een oproep gedaan naar de media om hun verantwoordelijkheid op te nemen en om een positieve bijdrage te leveren tot de promotie van verdraagzaamheid en wederzijds respect. " Uitoefening van persvrijheid brengt rechten en verantwoordelijkheden met zich mee, en de media moeten hun verantwoordelijkheid opnemen tegenover de maatschappij ", beklemtoonde de minister. Minister De Gucht herinnerde eraan dat het VN-initiatief van de "Alliantie der Beschavingen ", waaraan België de tweede grootste bijdrage levert, past in deze doelstelling van dialoog op wereldvlak en kijkt vooruit naar de versterking van een verantwoordelijke moderne maatschappij die berust op universele waarden. " De OVSE werkt aan een eigen bijdrage voor de "Alliantie der Beschavingen", kondigde de huidige voorzitter aan. Hij preciseerde dat hij, samen met OVSE secretaris-generaal Marc Perrin de Brichambaut, deze bijdrage in juni zal voorstellen aan Kofi Annan, VN secretaris-generaal.