20 mei 2008 21:30

Minister De Gucht betreurt bezoek van delegatie van het Waals Parlement aan Syrië

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat een delegatie van het Waals Parlement onder leiding van José Happart op 18 en 19 mei Syrië heeft bezocht zonder consultatie van de FOD Buitenlandse Zaken, er contacten had met de Syrische autoriteiten en verklaringen aflegde die niet stroken met het Belgische en EU beleid jegens dit land.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat een delegatie van het Waals Parlement onder leiding van José Happart op 18 en 19 mei Syrië heeft bezocht zonder consultatie van de FOD Buitenlandse Zaken, er contacten had met de Syrische autoriteiten en verklaringen aflegde die niet stroken met het Belgische en EU beleid jegens dit land.

Minister De Gucht betreurt bezoek van delegatie van het Waals Parlement aan Syrië Brussel, 20 mei 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat een delegatie van het Waals Parlement onder leiding van José Happart op 18 en 19 mei Syrië heeft bezocht zonder consultatie van de FOD Buitenlandse Zaken, er contacten had met de Syrische autoriteiten en verklaringen aflegde die niet stroken met het Belgische en EU beleid jegens dit land. De Minister van Buitenlandse Zaken benadrukt het belang van een eensgezind optreden van de Europese Unie inzake extern beleid. Dit geldt in het bijzonder voor de Midden-Oosten problematiek, de delicate situatie in Libanon en de rol van Syrië daarin. Het uitdrukken van steun aan het Syrische beleid en de wens tot het aanknopen van nauwere bilaterale betrekkingen namens België is daarmee volstrekt onverzoenbaar.