29 mei 2008 17:50

Minister De Gucht bijzonder verheugd over akkoord clustermunitie

Minister De Gucht is bijzonder verheugd over het akkoord dat in Dublin bereikt is over een internationale conventie die het gebruik van clustermunitie aan banden legt. "Dit verdrag vormt een belangrijke bijdrage tot het internationale humanitair recht en komt rechtstreeks de bescherming van de burgerbevolking in conflictgebieden ten goede" aldus de Minister. De conventie bevat ambitieuze bepalingen inzake hulp aan de slachtoffers en duidelijke afspraken over de vernietiging van bestaande stocks van clustermunitie

Minister De Gucht is bijzonder verheugd over het akkoord dat in Dublin bereikt is over een internationale conventie die het gebruik van clustermunitie aan banden legt. "Dit verdrag vormt een belangrijke bijdrage tot het internationale humanitair recht en komt rechtstreeks de bescherming van de burgerbevolking in conflictgebieden ten goede" aldus de Minister. De conventie bevat ambitieuze bepalingen inzake hulp aan de slachtoffers en duidelijke afspraken over de vernietiging van bestaande stocks van clustermunitie

Minister De Gucht bijzonder verheugd over akkoord clustermunitie Brussel, 29 mei 2008 Minister De Gucht is bijzonder verheugd over het akkoord dat in Dublin bereikt is over een internationale conventie die het gebruik van clustermunitie aan banden legt. "Dit verdrag vormt een belangrijke bijdrage tot het internationale humanitair recht en komt rechtstreeks de bescherming van de burgerbevolking in conflictgebieden ten goede" aldus de Minister. De conventie bevat ambitieuze bepalingen inzake hulp aan de slachtoffers en duidelijke afspraken over de vernietiging van bestaande stocks van clustermunitie Zowel het niveau van de overeengekomen engagementen als de ondersteuning ervan door zoveel landen maken dat deze nieuwe conventie een kwalitatieve stap voorwaarts zal betekenen voor de internationale ontwapening. België heeft zich vanaf het begin van dit proces actief ingespannen om zoveel mogelijk landen aan boord te krijgen. Minister De Gucht herinnert aan de Europese conferentie die hij hierover in oktober 2007 te Brussel heeft georganiseerd. De onderwerpen die daar werden besproken maken nu een essentieel onderdeel uit van het akkoord van Dublin. Minister De Gucht roept alle landen op om zich resoluut achter dit nieuw verdrag te scharen.