02 apr 2007 11:05

Minister De Gucht convoceert Iraanse Zaakgelastigde a.i.

Naar aanleiding van de gevangenneming op 23 maart van 15 Britse matrozen door Iran, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, de Zaakgelastigde a.i. van de Ambassade van Iran laten convoceren op 29 maart ‘s avonds. De heer Seyed Salehi werd ontvangen door de heer Grauls, voorzitter van het Directiecomité.

Naar aanleiding van de gevangenneming op 23 maart van 15 Britse matrozen door Iran, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, de Zaakgelastigde a.i. van de Ambassade van Iran laten convoceren op 29 maart ‘s avonds. De heer Seyed Salehi werd ontvangen door de heer Grauls, voorzitter van het Directiecomité.

Brussel, 30/03/2007. Naar aanleiding van de gevangenneming op 23 maart van 15 Britse matrozen door Iran, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, de Zaakgelastigde a.i. van de Ambassade van Iran laten convoceren op 29 maart ‘s avonds. De heer Seyed Salehi werd ontvangen door de heer Grauls, voorzitter van het Directiecomité. "Ik wens in dit dossier de volledige solidariteit van België met het Verenigd Koninkrijk betuigen, in het kader van de Europese Unie, en ook als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad. Ik vraag de Iraanse autoriteiten om de Britse matrozen zo spoedig mogelijk vrij te laten. Hun arrestatie en hun verlengde gevangenschap door Iran zijn onaanvaardbaar," aldus Minister De Gucht. De Iraanse Zaakgelatigde werd ook attent gemaakt op de noodzaak om, in tussentijd en krachtens het internationaal recht, de Britse autoriteiten de consulaire toegang te verschaffen tot hun landgenoten. Het verspreiden van beelden van de matrozen, die onder dwang verklaringen afleggen, behoort evenmin tot het aanvaardbaar gedrag van een lid van de Internationale Gemeenschap.