23 okt 2007 15:47

Minister De Gucht en het VN-VR debat over Vrouwen, Vrede en Veiligheid

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht verwelkomt het initiatief van het Ghanese voorzitterschap van de Veiligheidsraad om een debat te organiseren rond de opvolging van Veiligheidsraadresolutie 1325 betreffende het thema "Vrouwen, Vrede en Veiligheid". Naast de Ghanese Minister van Buitenlandse Zaken sprak ook SG Ban Ki-Moon de Veiligheidsraad toe.

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht verwelkomt het initiatief van het Ghanese voorzitterschap van de Veiligheidsraad om een debat te organiseren rond de opvolging van Veiligheidsraadresolutie 1325 betreffende het thema "Vrouwen, Vrede en Veiligheid". Naast de Ghanese Minister van Buitenlandse Zaken sprak ook SG Ban Ki-Moon de Veiligheidsraad toe.

Minister De Gucht en het VN-VR debat over "Vrouwen, Vrede en Veiligheid" Brussel, 23 oktober 2007 Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht verwelkomt het initiatief van het Ghanese voorzitterschap van de Veiligheidsraad om een debat te organiseren rond de opvolging van Veiligheidsraadresolutie 1325 betreffende het thema "Vrouwen, Vrede en Veiligheid". Naast de Ghanese Minister van Buitenlandse Zaken sprak ook SG Ban Ki-Moon de Veiligheidsraad toe. De meer dan 50 interventies benadrukten vooral de cruciale rol van de lidstaten in het uitvoeren van de eerder aangegane verbintenissen betreffende de bescherming van vrouwen in conflicten en hun rol in het opbouwen van vrede. In zijn toespraak die gebracht werd bij monde van zijn Speciaal Gezant Dhr. Pierre Chevalier, had Minister De Gucht vooral aandacht voor de problematiek van sexueel geweld in gewapende conflicten. "In sommige conflicten, zoals in Oost-DRC, stellen we vast dat het gebruik van sexueel geweld een echte oorlogstrategie wordt", aldus Minister De Gucht. Vandaar dat België er sterk op heeft aangedrongen dat de Internationale Gemeenschap meer systematisch aandacht zou besteden aan dit fenomeen en dit probleem daadwerkelijk zou aanpakken. De Veiligheidsraad moet daarin een leidende rol kunnen spelen.