11 jun 2008 21:00

Minister De Gucht juicht de arrestatie van Stojan Zupljanin door de Servische autoriteiten toe

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht juicht de arrestatie van Stojan Zupljanin door de Servische autoriteiten op 11 juni toe. Hij was één van de nog vier voortvluchtige beschuldigden door het Internationaal Straftribunaal voor Ex-Joegoslavië (ICTY).

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht juicht de arrestatie van Stojan Zupljanin door de Servische autoriteiten op 11 juni toe. Hij was één van de nog vier voortvluchtige beschuldigden door het Internationaal Straftribunaal voor Ex-Joegoslavië (ICTY).

Minister De Gucht juicht de arrestatie van Stojan Zupljanin door de Servische autoriteiten toe Brussel, 11 juni 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht juicht de arrestatie van Stojan Zupljanin door de Servische autoriteiten op 11 juni toe. Hij was één van de nog vier voortvluchtige beschuldigden door het Internationaal Straftribunaal voor Ex-Joegoslavië (ICTY). Beschuldigd sinds 1999, wordt Stojan Zulpjanin vooral aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid, waaronder vervolgingen, uitroeiing, moordaanslagen en doodslag, mishandeling en onmenselijke daden. Minister De Gucht ziet in deze arrestatie een bemoedigend teken, dat toelaat te hopen dat het Bureau van de Procureur van het ICTY weldra in staat zal stellen te constateren dat Servië zijn volledige medewerking verleent aan het Tribunaal. Buiten het feit dat dit een verplichting is voor elke lidstaat van de VN, is deze volledige medewerking een voorwaarde die opgelegd werd door de Europese Unie om Servië dichter bij de Unie te brengen, zoals herhaald door de Europese Raad van afgelopen december, die haar conclusies van december 2006 bevestigde. Daarenboven beslisten de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie op 29 april dat de uitvoering van de interimbepalingen van het Stabilisatie-en Associatie akkoord, diezelfde dag ondertekend door Servië en de Unie, alsook de ratificatie van dat akkoord, eveneens onderworpen worden aan de voorafgaande vaststelling dat Servië zijn volledige samenwerking verleent aan het TPIY. Voldoen aan deze eis zou het Europese integratieproces van Servië voortzetten, een doelstelling die België volledig deelt met zijn partners binnen de Unie. Meer fundamenteel gezien zou het ook wijzen op de goede wil en het vermogen van Servië om de waarden en de principes te integreren die het Europese project vertegenwoordigt.