17 nov 2008 21:00

Minister De Gucht naar New York voor herziening mandaat Monuc

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reist van maandag 24 tot en met woensdag 26 november naar New York. Hij zal in het kader van het Belgische lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN diplomatieke contacten hebben met het oog op de versterking van en de verlenging van het mandaat van MONUC.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reist van maandag 24 tot en met woensdag 26 november naar New York. Hij zal in het kader van het Belgische lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN diplomatieke contacten hebben met het oog op de versterking van en de verlenging van het mandaat van MONUC.

Minister De Gucht naar New York voor herziening mandaat Monuc Brussel, 17 november 2008, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reist van maandag 24 tot en met woensdag 26 november naar New York. Hij zal in het kader van het Belgische lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN diplomatieke contacten hebben met het oog op de versterking van en de verlenging van het mandaat van MONUC. De Minister zal een debriefing door MONUC bijwonen en heeft afspraken met VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon en het hoofd van de VN Vredesoperaties Alain Leroy. Op 25 november zal hij voor ons land gezamenlijk met Frankrijk een open vergadering voorzitten met de leden van de Veiligheidsraad, de betrokken landen, NGO's en pers. Minister De Gucht wil zo een effectieve bijdrage leveren aan de inspanning van de internationale gemeenschap om een antwoord te bieden aan het geweld in Oost Congo. Naast een versterking van de MONUC troepenmacht hecht de Minister ook groot belang aan een herziening van het mandaat dat nu reeds onder hoofdstuk VII van het VN charter valt. Twee objectieven staan daarbij centraal. Monuc moet enerzijds volledig onafhankelijk kunnen optreden tegen elke vorm van ongeoorloofd geweld tegen de burgerbevolking. Anderzijds moet MONUC effectief kunnen optreden tegen illegale mijn exploitatie in Oost Congo. De Minister is van oordeel dat slechts veiligheid voor de burgers en het bestrijden van de roofbouw op de natuurlijke hulpbronnen een duurzame oplossing kan brengen voor het menselijke drama in Oost Congo.