16 jun 2009 22:00

Minister De Gucht ontbiedt Iraanse Ambassadeur

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de Iraanse ambassadeur ontboden om zijn ongerustheid uit te drukken over de inbreuken op de persvrijheid waarvan Belgische journalisten het slachtoffer waren.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de Iraanse ambassadeur ontboden om zijn ongerustheid uit te drukken over de inbreuken op de persvrijheid waarvan Belgische journalisten het slachtoffer waren.

Brussel, 16 juni 2009 Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de Iraanse ambassadeur ontboden om zijn ongerustheid uit te drukken over de inbreuken op de persvrijheid waarvan Belgische journalisten het slachtoffer waren. Ter herinnering een herhaling van de feiten. Op 13 juni werden de opnames van een RTBF ploeg in beslag genomen. Zondag 14 juni werden twee andere journalisten van de VRT radio en van de RTBF radio gearresteerd door de politie en een tijd vastgehouden. Deze twee journalisten werden daarop vrijgelaten maar één van hen werd de volgende dag opnieuw gearresteerd en zijn materiaal werd in beslag genomen. Het blijkt overigens dat op dit ogenblik in Teheran het journalisten onmogelijk wordt gemaakt hun beroep nog behoorlijk uit te oefenen. De Minister heeft nota genomen van de resultaten zoals aangekondigd in Iran en de ongerustheid bij verschillende kandidaten over het verloop van deze verkiezingen. Een onderzoek werd overigens aangekondigd door de overheid in Iran. In die omstandigheden heeft de Minister het disproportioneel geweld betreurd van de ordehandhavers ten aanzien van de manifestanten na de aankondiging van de resultaten van de verkiezingen. Het verbod op manifestaties door de oppositie en de brutale behandeling van manifestanten is verontrustend. Karel De Gucht gelooft dat respect voor vrijheid van meningsuiting en eerbiediging van mensenrechten zal bijdragen tot een terugkeer van de kalmte en een democratische en constructieve dialoog in het belang van de Iraanse bevolking.