25 okt 2005 13:53

Minister De Gucht ontmoet Professor Daria Nalecz

Minister De Gucht ontmoet Professor Daria Nalecz

Minister De Gucht ontmoet Professor Daria Nalecz

Brussel, 24/10/2005. Op uitnodiging van de Minister van Buitenlandse zaken, M. Karel De Gucht, brengt de Voorzitster van de 'Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research', Professor Daria NALECZ, op 24 en 25 oktober een werkbezoek aan België. Zij ontmoet op 25 oktober de Minister De Gucht. In het licht van de kandidatuur van België voor toetreding tot de Task Force zal de Voorzitster gesprekken voeren met federale en gemeenschaps beleidsverantwoordelijken en ontmoetingen hebben met verantwoordelijken in het domein van onderwijs, onderzoek en herinnering.