26 jul 2005 02:00

Minister De Gucht ontvangt de Iraanse zaakgelastigde a.i.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de zaakgelastigde a.i. van Iran in België, Mr Ebrahim Pour, ontvangen.
De Minister heeft uitleg gevraagd over de rechtszaken die geleid hebben tot de executie van twee jongeren in de stad Mashad op 19 juli laatstleden.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de zaakgelastigde a.i. van Iran in België, Mr Ebrahim Pour, ontvangen. De Minister heeft uitleg gevraagd over de rechtszaken die geleid hebben tot de executie van twee jongeren in de stad Mashad op 19 juli laatstleden.

Brussel, 26.7.2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft vandaag de zaakgelastigde a.i. van Iran in België, Mr Ebrahim Pour, ontvangen. De Minister heeft uitleg gevraagd over de rechtszaken die geleid hebben tot de executie van twee jongeren in de stad Mashad op 19 juli laatstleden. De zaakgelastigde heeft aangegeven dat volgens de informatie die hij ontving uit Teheran, deze twee personen ouder waren dan 18 jaar op het ogenblik van de ten laste gelegde feiten. Zij zouden veroordeeld zijn voor ontvoering en verkrachting van een minderjarige, niet enkel dus voor homoseksueel gedrag. De zaakgelastigde heeft tevens verduidelijkt dat het geven van zweepslagen in Iran deel uitmaakt van de strafmaat en geen methode is om bekentenissen af te dwingen. De Minister heeft van zijn kant duidelijk gemaakt aan de zaakgelastigde dat België tegen de doodstraf en het toepassen van lijfstraffen gekant is tegenover om het even welke persoon of n.a.v. gelijk welke omstandigheden. Minister De Gucht heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het lot van politieke gevangenen in het algemeen en heeft zich in het bijzonder geïnformeerd over het lot van Mr Akbar Ganji, wiens gezondheidstoestand tot grote bezorgdheid leidt. De zaakgelastigde heeft aangegeven dat deze laatste gehospitaliseerd werd en dat hij onder behandeling staat, maar na het verlaten van het ziekenhuis nog één jaar gevangenisstraf dient uit te zitten. De Minister heeft gepleit voor zijn definitieve vrijlating.