09 mei 2008 18:00

Minister de Gucht - Oost-Congo

In een recent perscommuniqué zegt de leiding van FDLR dat "zij op positieve wijze de verklaring van Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht onthaalt die Kigali oproept om directe gesprekken met FDLR aan te knopen". Minister De Gucht ontkent een dusdanige uitspraak te hebben gedaan en bevestigt dat de positie van België tegenover het FDLR niet veranderd is.

In een recent perscommuniqué zegt de leiding van FDLR dat "zij op positieve wijze de verklaring van Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht onthaalt die Kigali oproept om directe gesprekken met FDLR aan te knopen". Minister De Gucht ontkent een dusdanige uitspraak te hebben gedaan en bevestigt dat de positie van België tegenover het FDLR niet veranderd is.

Minister de Gucht - Oost-Congo Brussel, 9 mei 2008 In een recent perscommuniqué zegt de leiding van FDLR dat "zij op positieve wijze de verklaring van Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht onthaalt die Kigali oproept om directe gesprekken met FDLR aan te knopen". Minister De Gucht ontkent een dusdanige uitspraak te hebben gedaan en bevestigt dat de positie van België tegenover het FDLR niet veranderd is. Als lid van de Veiligheidsraad werkt België actief aan de goedkeuring van een resolutie die specifiek de veroordeling van deze groep inhoudt. België werkt eveneens aan het opstellen van een sanctielijst en aan Europese maatregelen die tot doel hebben een einde te maken aan de activiteiten van deze groep, in het bijzonder wat haar financiering aangaat. Naar aanleiding van zijn bezoek aan Oost-Congo heeft minister De Gucht effectief gepleit voor de snelle uitvoering van het communiqué van Nairobi en voor de ontwapening van de Rwandese gewapende groepen en de terugkeer naar hun land. In dit kader heeft Minister de Gucht een oproep gedaan aan de Rwandese autoriteiten opdat ze al het mogelijke zouden doen betreffende de terugkeer van deze groepen naar hun land en hun opname in de Rwandese samenleving. Zij die betrokken waren bij de genocide in Rwanda of bij oorlogsmisdaden in de DRC –waaronder seksuele misdaden- moeten berecht worden. De anderen moeten hun plaats terugvinden in de Rwandese maatschappij. Minister de Gucht vindt het onaanvaardbaar dat deze gewapende groepen een zogezegd politieke oorzaak inroepen om hun gewapende actie te rechtvaardigen en hun onmiddellijke ontwapening en demobilisatie uit te stellen.