07 sep 2007 14:42

MINISTER DE GUCHT OVER DE TOESTAND IN OOST-CONGO

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is zeer ongerust over de ontwikkelingen in Noord-Kivu (Oost-Congo), de militaire escalatie die zich daar aftekent en de gevolgen daarvan voor de burgerbevolking.

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is zeer ongerust over de ontwikkelingen in Noord-Kivu (Oost-Congo), de militaire escalatie die zich daar aftekent en de gevolgen daarvan voor de burgerbevolking.

MINISTER DE GUCHT OVER DE TOESTAND IN OOST-CONGO Brussel, 7 september 2007 Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is zeer ongerust over de ontwikkelingen in Noord-Kivu (Oost-Congo), de militaire escalatie die zich daar aftekent en de gevolgen daarvan voor de burgerbevolking. Minister De Gucht roept alle betrokken partijen op een einde te maken aan de confrontaties en vraagt ze een vreedzame oplossing te bewerkstelligen. Hij verwijst in dit verband naar zijn missie in de regio in juli alsook naar de resultaten van de ontmoeting, afgelopen maandag, tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken van Rwanda en de DRC. De Minister verheugt zich in dit verband over het voornemen van beide landen om voor Oost-Congo een bilateraal overleg, opvolging en evalutie mechanisme te creëren (Mécanisme de Concertation, de Suivi et d'Evaluation) en inzake de Congolese vluchtelingen in Rwanda een commissie op te richten bestaande uit de RDC, Rwanda en het vluchtelingencommissariaat van de VN (UNHCR). Eveneens positief is het engagement van beide regeringen om een gemeenschappelijke aanpak voor te stellen voor de in de DRC verblijvende ex-Far/Interahamwe en de bereidheid van de regeringen om alles in het werk te stellen opdat deze zouden ontwapenen en terugkeren naar Rwanda. De Minister kan zich ook terugvinden in de verwijzing naar de bepalingen van het Vredes- en Stabiliteitspact van de Grote Meren betreffende de verplichting van alle lidstaten om zich te onthouden van steun aan gewapende groepen op het grondgebied van een andere lidstaat. Hij betreurt dat het momentum van maandag haaks staat op de vijandelijkheden die de afgelopen dagen op het terrein plaatsvinden en hoopt dat op het gezamenlijke communiqué van maandag kan worden voortgebouwd.