25 jun 2007 14:51

Minister De Gucht over de vergadering van de G4

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is teleurgesteld omdat de vergadering van de G-4 (EU, VS, Brazilië, Indië, China) te Potsdam niet heeft geleid tot concrete resultaten. Hij is er echter van overtuigd dat vooruitgang mogelijk blijft.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is teleurgesteld omdat de vergadering van de G-4 (EU, VS, Brazilië, Indië, China) te Potsdam niet heeft geleid tot concrete resultaten. Hij is er echter van overtuigd dat vooruitgang mogelijk blijft.

Brussel, 22 juni 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is teleurgesteld omdat de vergadering van de G-4 (EU, VS, Brazilië, Indië, China) te Potsdam niet heeft geleid tot concrete resultaten. Hij is er echter van overtuigd dat vooruitgang mogelijk blijft. Van 19 tot 21 juni vond te Potsdam een vergadering plaats van de G-4 handelsministers die de Doha ronde van multilateraal handelsoverleg over de vrijmaking van de wereldhandel nieuw leven had moeten inblazen. Op 21 juni gingen de partijen, vroeger dan verwacht, zonder concrete resultaten uit elkaar. "Een akkoord tussen de G-4 had een aanleiding kunnen zijn om de Doha ronde tot een goed einde te voeren. Dit is niet gebeurd en dit is spijtig", aldus de minister. "Maar zoals het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie Pascal Lamy zei: "een akkoord van de G-!4 had hulpzaam kunnen zijn, maar hulpzaam betekent niet absoluut noodzakelijk. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat we van Pascal Lamy en andere protagonisten een nieuw initiatief mogen verwachten," aldus de minister. Minister Karel De Gucht sprak eveneens zijn vertrouwen uit in de positie van de EU-commissie en commissielid Peter Mandelson: "Ik dank Peter voor de moeite die hij heeft getroost om uit de impasse te geraken. Enige vooruitgang werd geboekt maar er kwam vooralsnog geen doorbraak." "België blijft ten volle de pogingen van de EU en WTO steunen om tot vooruitgang te komen. Dit is om minstens drie redenen belangrijk. Open en transparante markttoegang zijn de basis van een goedwerkend internationaal handelssysteem. Doha is tevens belangrijk voor de ontwikkelingslanden. Verlaging van de tarieven, die het doel is van de Doha-ronde, zal hun export naar de geïndustrialiseerde landen doen toenemen en hen de nodige ontwikkelingskansen geven. Vergeten we hierbij niet dat de EU bereid is haar landbouwtarieven met 50% te verminderen. Het wordt tijd dat andere landen soortgelijke stappen zetten. Ten slotte is er het specifieke belang dat een handelsnatie als België heeft bij succes van de Doha-ronde. Samen met Singapore halen we immers het hoogste deel van onze welvaart uit handel. Het onmiddellijke resultaat van succes zal bij ons dus het sterkst te bespeuren zijn", besloot Minister De Gucht.