18 jan 2006 13:52

Minister De Gucht over het Iraanse nucleaire dossier

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, sluit zich volledig aan bij de verklaring van de E3/EU van 12 januari 2006 over het Iraanse nucleaire dossier.

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, sluit zich volledig aan bij de verklaring van de E3/EU van 12 januari 2006 over het Iraanse nucleaire dossier.

Washington, 17/01/2006. Belgische Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht over het Iraanse nucleaire dossier De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, sluit zich volledig aan bij de verklaring van de E3/EU van 12 januari 2006 over het Iraanse nucleaire dossier. Volgens de Minister van Buitenlandse Zaken heeft België, als lid van de Raad van Gouverneurs van het IAEA, aandachtig de ontwikkeling van het Iraanse nucleaire vraagstuk opgevolgd. Minister De Gucht betreurt dat Iran niet bereid lijkt te zijn om de resoluties van de Raad, waarin Iran tot volledige transparantie en samenwerking wordt opgeroepen, op te volgen en dat Iran geen gehoor lijkt te willen geven aan de veelvuldige oproepen voor het herstellen van het gebrek aan vertrouwen, dat is ontstaan als gevolg van Iran's clandestiene nucleaire activiteiten uit het verleden. Net als de E3/EU, meent de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken dat de vrijwillige opschorting door Iran van alle nucleaire verrijkingsactiviteiten in dat opzicht een centraal element is, zolang het IAEA geen volledige duidelijkheid kan verschaffen over de finaliteit van de Iraanse nucleaire activiteiten en het in Iran aanwezige nucleaire materiaal. Minister De Gucht benadrukt dat de resolutie die aangenomen was door de Raad van Gouverneurs van het IAEA, in September 2005, stelde dat Iran zijn Safeguards Agreement niet naleefde en verklaarde dat het Iraanse nucleaire dossier vragen opwerpt die tot de bevoegdheid van de VN-Veiligheidsraad behoren. Aangezien Iran de autoriteit van het IAEA en de resoluties van de Raad van Gouverneurs blijft uitdagen, is de Minister van Buitenlandse Zaken het eens met de E3/EU dat de VN-Veiligheidsraad over dit dossier dient te worden gevat, teneinde al haar diplomatiek potentieel te gebruiken. Minister De Gucht steunt ook volledig de oproep van de E3/EU om een bijzondere vergadering van de IAEA Raad van Gouverneurs te houden op 2 en 3 februari 2006. "Iran weet wat het moet doen om dit dossier tot een goed einde te brengen. België roept de Iraanse autoriteiten dan ook op tot onmiddellijke en positieve actie", aldus Minister De Gucht.