20 sep 2005 16:32

Minister De Gucht over het verkiezingsproces in Afghanistan

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over het verloop van het verkiezingsproces in Afghanistan zondag laatstleden.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over het verloop van het verkiezingsproces in Afghanistan zondag laatstleden.

New York 19.9.2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over het verloop van het verkiezingsproces in Afghanistan zondag laatstleden. Ondanks te betreuren incidenten, waarbij jammer genoeg ook enkele dodelijke slachtoffers vielen, zijn de anti-democratische krachten waaronder de Taliban er niet in geslaagd de verkiezingen te doen mislukken. Minister De Gucht huldigt de moed van de Afghaanse bevolking, die ondanks talrijke intimidaties en bedreigingen toch in meerderheid naar de stembussen ging. Hij hoopt tevens dat met deze verkiezingen een beslissende drempel zal overschreden zijn op weg naar de consolidatie van een democratisch staatsbestel in Afghanistan.