08 jun 2007 11:34

Minister De Gucht over Servië en ICTY

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht stelt vast dat de Belgische strategie inzake het aanhouden van een sterke band tussen het heropstarten van de onderhandelingen tussen de EU en Servië enerzijds, en samenwerking met ICTY anderzijds, heeft gewerkt.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht stelt vast dat de Belgische strategie inzake het aanhouden van een sterke band tussen het heropstarten van de onderhandelingen tussen de EU en Servië enerzijds, en samenwerking met ICTY anderzijds, heeft gewerkt.

Brussel, 7 juni 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht stelt vast dat de Belgische strategie inzake het aanhouden van een sterke band tussen het heropstarten van de onderhandelingen tussen de EU en Servië enerzijds, en samenwerking met ICTY anderzijds, heeft gewerkt. België en gelijkgezinden binnen de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen hebben gesteld dat het aan Mevrouw Del Ponte toekomt om te beoordelen dat Servië vooruitgang heeft gemaakt in zijn samenwerking met ICTY. Hierdoor werd voorkomen dat al zes maanden geleden werd beslist om opnieuw onderhandelingen aan te knopen met Servië. "Wij hebben de afgelopen week gezien dat Servië de door ICTY gezochte Zdravko Tolimir heeft uitgeleverd. Dit bewijst dat Servië, als het dit werkelijk wil, de gezochte oorlogsmisdadigers, ook kan uitleveren aan ICTY. De andere voortvluchtige oorlogsmisdadigers moeten dus ook worden gevat", aldus de minister. "Ik laat het aan Mevrouw Del Ponte over de gepaste gevolgtrekkingen te maken inzake Servië. Hadden België en gelijkgezinden geen strikt standpunt gehanteerd, dan waren oorlogsmisdadigers in dit deel van de wereld straffeloos gebleven", besluit Minister De Gucht.