27 sep 2007 08:58

Minister De Gucht pleegt overleg inzake de toestand in Oost-Congo

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht heeft in de marge van de Algemene Vergadering te New York, op zijn initiatief, op 26 september 2007 overleg gepleegd met delegaties van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika over de toestand in Oost-Congo. (Het ging om de zogenaamde P3+2 groep, de drie permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en twee leden die nauwgezet de toestand in Centraal-Afrika opvolgen).

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht heeft in de marge van de Algemene Vergadering te New York, op zijn initiatief, op 26 september 2007 overleg gepleegd met delegaties van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika over de toestand in Oost-Congo. (Het ging om de zogenaamde P3+2 groep, de drie permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en twee leden die nauwgezet de toestand in Centraal-Afrika opvolgen).

Minister De Gucht pleegt overleg inzake de toestand in Oost-Congo New York, 26 september 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht heeft in de marge van de Algemene Vergadering te New York, op zijn initiatief, op 26 september 2007 overleg gepleegd met delegaties van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika over de toestand in Oost-Congo. (Het ging om de zogenaamde P3+2 groep, de drie permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en twee leden die nauwgezet de toestand in Centraal-Afrika opvolgen). Voor Frankrijk was minister van Buitenlandse zaken Kouchner aanwezig. Voor het Verenigd Koninkrijk nam staatssecretaris voor Afrikaanse aangelegenheden Malloch Brown deel. Voor de VS was Assistant Under Secretary Mevrouw Frazer aanwezig. Zuid-Afrika had de secretaris-generaal van Buitenlandse zaken afgevaardigd. Ook was er een belangrijke VN-aanwezigheid. Zowel adjunct Secretaris-generaal Guéhenno, bevoegd voor vredesoperaties, als adjunct Secretaris-generaal Holmes, bevoegd voor humanitaire aangelegenheden (OCHA) namen aan de besprekingen deel. Minister De Gucht heeft kunnen vaststellen dat de analyses inzake Oost-Congo van de verschillende deelnemers sterk gelijklopend waren. Er werd tevens een aanzet gegeven tot een gecoördineerde aanpak van de verschillende problemen die zich stellen in Oost-Congo. Alle aanwezigen zouden daar de nodige opvolging aan geven. Minister De Gucht zal morgen verslag uitbrengen over de vergadering bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.