30 jun 2008 22:00

Minister De Gucht - Resolutie 1822 Veiligheidsraad Al Qaeda en Taliban

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht begroet de unanieme adoptie van resolutie 1822 betreffende het sanctieregime tegen personen en entiteiten die gelieerd zijn aan Al Qaeda en de Taliban.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht begroet de unanieme adoptie van resolutie 1822 betreffende het sanctieregime tegen personen en entiteiten die gelieerd zijn aan Al Qaeda en de Taliban.

Karel De Gucht is verheugd over de verbetering van de geloofwaardigheid en het functioneren ven het sanctieregime tegen Al Qaeda en de Taliban Brussel, 30 juni 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht begroet de unanieme adoptie van resolutie 1822 betreffende het sanctieregime tegen personen en entiteiten die gelieerd zijn aan Al Qaeda en de Taliban. Minister De Gucht is van mening dat de sancties van de Verenigde Naties -bevriezing van tegoeden, reisverbod en wapenembargo- een belangrijk instrument uitmaken in het kader van de inspanningen van de internationale gemeenschap om een einde te maken aan de bedreiging van Al Qaeda en de Taliban. De Minister is in het bijzonder verheugd dat de procedures verbeterd zijn voor personen en entiteiten die onderworpen zijn aan sancties en dit mede dank zij de inspanningen van België. "Het respect van de fundamentele rechten is een essentiële voorwaarde voor een duurzame en geloofwaardige actie tegen het terrorisme", aldus Karel De Gucht. Het gaat inderdaad om een prioriteit van ons land dat sinds 2007 het Voorzitterschap heeft van het sanctiecomité Al Qaeda/Taliban. Bijgevolg zal een volledige en substantiële herziening van de Lijst van ongeveer 500 personen en entiteiten die onderworpen zijn aan sancties tegen juni 2010 worden doorgevoerd om zeker te zijn dat de maatregelen tegen hen gerechtvaardigd blijven. Verbeteringen zijn eveneens aangebracht betreffende de aanmelding en de motivatie van beslissingen aan personen en entiteiten die geviseerd worden door sancties. Deze inspanningen moeten worden voortgezet. Minister De Gucht is van oordeel dat de Veiligheidsraad het belang van een efficiënt en geloofwaardig sanctieregime onderlijnd heeft. Dit engagement moet nu concreet ingevuld worden. In deze context blijft België ijveren voor de versterking van de bescherming van de mensenrechten in het kader van de strijd tegen het terrorisme.