11 sep 2008 20:00

Minister De Gucht roept op tot staakt het vuren in Oosten van Congo

Minister De Gucht is ten zeerste verontrust over de berichten die binnenkomen uit Oost-Congo en die melding maken van een grootschalige hervatting van vijandelijkheden, met dramatische gevolgen voor de burgerbevolking.

Minister De Gucht is ten zeerste verontrust over de berichten die binnenkomen uit Oost-Congo en die melding maken van een grootschalige hervatting van vijandelijkheden, met dramatische gevolgen voor de burgerbevolking.

Minister De Gucht roept op tot staakt het vuren in Oosten van Congo Brussel, 11 september 2008 Minister De Gucht is ten zeerste verontrust over de berichten die binnenkomen uit Oost-Congo en die melding maken van een grootschalige hervatting van vijandelijkheden, met dramatische gevolgen voor de burgerbevolking. Duizenden nieuwe vluchtelingen ontvluchten de gevechtszones. De Minister roept de ondertekenaars van de "Actes d'Engagement" van Goma op om de gevechten onmiddellijk te staken, en terug te keren naar de posities die ze innamen voor 28 augustus. De Minister wenst bijzonder de CNDP aan te manen een einde te maken aan hun offensieve acties, en de op de regeringstroepen buitgemaakte wapens in te leveren. "Ik blijf er op hameren dat er geen militair alternatief bestaat voor de vredesprocessen die in Nairobi en Goma gelanceerd werden, en dat geldt voor de regering zowel als de gewapende groepen", aldus de Minister "De CNDP heeft de Goma "Actes d'Engagement" ondertekend en dient dus deze verbintenis te respecteren. Ik vraag de CNDP dus op niet meer te talmen en haar plaats in te nemen in de Amani-structuren die in Goma opgericht werden". De Minister vraagt ook de Congolese regering, de buurlanden en alle andere betrokken partijen alles in het werk te stellen om de in Goma en Nairobi gestarte vredesprocessen nieuw leven in te blazen. Ten slotte spreekt Minister De Gucht zijn volle steun uit voor het optreden van MONUC: "De VN vredesmissie moet voluit haar mandaat uitoefenen, in de eerste plaats de bescherming van de burgerbevolking". "Ik veroordeel de vijandelijke acties waar MONUC de laatste dagen slachtoffer van geweest is, ook vanwege de burgerbevolking. Het komt overigens de Congolese overheid toe de bevolking duidelijk te maken welke cruciale rol MONUC speelt in Congo", aldus nog de Minister