16 jul 2007 10:07

MINISTER DE GUCHT - STENIGING IN IRAN

MINISTER DE GUCHT - STENIGING IN IRAN

MINISTER DE GUCHT - STENIGING IN IRAN

MINISTER DE GUCHT - STENIGING IN IRAN Brussel, 13 juli 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht heeft met verontwaardiging de steniging veroordeeld van Jafar Kihani, geëxecuteerd op 5 juli 2007 te Agche Kanc (provincie Qavzin, westelijk van Teheran). De Heer Kihani werd veroordeeld voor overspel. Volgens de Iraanse autoriteiten is steniging de straf die de islamitische wet voorziet voor elke vorm van buitenechtelijke relatie. Minister De Gucht is eveneens bevreesd voor de op til zijnde executie van Mevrouw Mokarrameh Ebrahimi, de co-beschuldigde van J. Kihani. Minister De Gucht heeft aan de Iraanse vice-minister van Binnenlandse zaken, de Heer Javad Ali Akbarian, aanwezig op het Algemeen Forum "Migratie en ontwikkeling", zijn verontwaardiging en vrees herhaald. Minister De Gucht vindt deze uitspraken en de executie flagrante inbreuken op het Internationaal pact van de civele en politieke rechten en de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het gaat om twee internationale instrumenten die Iran onderschreven en geratificeerd heeft. De twee uitspraken zijn voorts een inbreuk op het moratorium op steniging dat Iran geacht werd ingesteld te hebben sinds 2002. Tenslotte is deze handelswijze in tegenstelling met de Verklaring over de Bescherming van personen tegen marteling en elke andere vorm van wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing, aangenomen door de VN-Algemene Vergadering met Resolutie 3452 (XXX) van 9 december 1975. Minister De Gucht roept de Iraanse autoriteiten op de executie van Mevrouw Mokarrameh Ebrahimi te annuleren en zich te schikken naar de internationale en nationale afspraken.