22 mrt 2007 12:56

Minister De Gucht verbijsterd over Soedanese doodsvonnissen

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over de terdoodveroordeling door steniging van twee Soedanese vrouwen wegens overspel.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over de terdoodveroordeling door steniging van twee Soedanese vrouwen wegens overspel.

Minister De Gucht verbijsterd over Soedanese doodsvonnissen Brussel, 22 maart 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over de terdoodveroordeling door steniging van twee Soedanese vrouwen wegens overspel. "Ik ben niet alleen verontwaardigd over de uitspraak, ik veroordeel ze ook. Tevens heb ik serieuze vragen bij het procesverloop. Ik heb vernomen dat de beschuldigden veroordeeld zijn zonder beroep te kunnen doen op een advocaat en dat de rechtbank een taal hanteerde die zij niet machtig zijn", aldus de Minister. Sadia Idriss Fadul en Amouna Abdalla Daldoum horen tot niet-Arabische groepen binnen de Soedanese maatschappij en zijn bijgevolg het Arabisch niet machtig. Er was geen tolk aanwezig tijdens het proces. "Ik heb besloten om de Soedanese zaakgelastigde te laten convoceren om duidelijk te maken dat dit soort praktijken niet kunnen", aldus de Minister. De Soedanese zaakgelastigde, de Heer Elobeid Mohamed, werd vandaag ontboden bij de Heer Jan Grauls, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse zaken.