21 mrt 2008 18:45

Minister De Gucht verheugd over publicatie rapport mijncontracten DRC

Sinds gisteren is het rapport van de "commission de révisitation des contrats miniers" te consulteren op de website van het Congolese ministerie van mijnen. Minister de Gucht heeft herhaaldelijk aangedrongen dat het proces van herziening van de mijncontracten in de grootst mogelijke transparantie gebeurt. Hij is dan ook verheugd over de publicatie van dit rapport. "Deze daad van transparantie is ongetwijfeld een positief feit. Ik wens dan ook mijn waardering uit te drukken voor deze beslissing van de Congolese regering."

Sinds gisteren is het rapport van de "commission de révisitation des contrats miniers" te consulteren op de website van het Congolese ministerie van mijnen. Minister de Gucht heeft herhaaldelijk aangedrongen dat het proces van herziening van de mijncontracten in de grootst mogelijke transparantie gebeurt. Hij is dan ook verheugd over de publicatie van dit rapport. "Deze daad van transparantie is ongetwijfeld een positief feit. Ik wens dan ook mijn waardering uit te drukken voor deze beslissing van de Congolese regering."

Minister De Gucht verheugd over publicatie rapport mijncontracten DRC Brussel, 21 maart 2008 Sinds gisteren is het rapport van de "commission de révisitation des contrats miniers" te consulteren op de website van het Congolese ministerie van mijnen. Minister de Gucht heeft herhaaldelijk aangedrongen dat het proces van herziening van de mijncontracten in de grootst mogelijke transparantie gebeurt. Hij is dan ook verheugd over de publicatie van dit rapport. "Deze daad van transparantie is ongetwijfeld een positief feit. Ik wens dan ook mijn waardering uit te drukken voor deze beslissing van de Congolese regering." Minister De Gucht benadrukt het belang dat het proces van herziening kan hebben, maar ook de gevaren: "een eventuele heronderhandeling moet de Congolese bevolking ten goede komen. Er mogen dus geen taboes zijn. Anderzijds is het natuurlijk een delicate oefening, die met de nodige omzichtigheid en aandacht voor de rechtszekerheid moet aangepakt worden. Niettemin heeft het proces enkel kans van slagen als het breed gedragen wordt, en net daarom is de publicatie van het rapport zulk een belangrijke stap". België heeft zich tot nog toe als enige in dit proces geëngageerd door het Amerikaanse "Carter Centre" te belasten met een taak van monitoring van het proces en bijstand aan de Congolese regering. Het echte werk moet nu echter nog beginnen. "Ik druk de hoop uit dat de volgende fase, de eigenlijke heronderhandelingen, in een even open sfeer zou verlopen. Ik hoop eveneens dat de internationale gemeenschap dit mee zal ondersteunen", aldus nog minister De Gucht. "In het algemeen roep ik alle betrokken overheden, nationaal zo wel als provinciaal, op om verder te werken aan transparantie en goed beheer van de Congolese mijnsector. De publicatie van dit rapport en ook de inspanningen die de DRC heeft gedaan om de toepassing van EITI mogelijk te maken, zijn alvast positieven en hoopvolle signalen"