23 dec 2008 16:57

Minister De Gucht verheugt zich over de verklaring van de Veiligheidsraad over de strafhoven

Minister Karel De Gucht verheugt zich over de verklaring van de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad (S/PRST/2008/47) over het Internationaal Strafhof voor ex-Joegoslavië (ICTY) en over het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR). Deze twee internationale strafhoven werden in 1993 en 1994 opgericht door de Veiligheidsraad om daders van zware schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van ex-Joegoslavië (sinds 1991) en Rwanda (tussen 1 januari en 31 december 1994) voor de rechter te brengen.

Minister Karel De Gucht verheugt zich over de verklaring van de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad (S/PRST/2008/47) over het Internationaal Strafhof voor ex-Joegoslavië (ICTY) en over het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR). Deze twee internationale strafhoven werden in 1993 en 1994 opgericht door de Veiligheidsraad om daders van zware schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van ex-Joegoslavië (sinds 1991) en Rwanda (tussen 1 januari en 31 december 1994) voor de rechter te brengen.

Minister De Gucht verheugt zich over de verklaring van de Veiligheidsraad over de strafhoven Brussel, 23 december 2008 Minister Karel De Gucht verheugt zich over de verklaring van de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad (S/PRST/2008/47) over het Internationaal Strafhof voor ex-Joegoslavië (ICTY) en over het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR). Deze twee internationale strafhoven werden in 1993 en 1994 opgericht door de Veiligheidsraad om daders van zware schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van ex-Joegoslavië (sinds 1991) en Rwanda (tussen 1 januari en 31 december 1994) voor de rechter te brengen. Deze verklaring herinnert eraan dat deze internationale strafhoven stilaan tot de beëindiging van hun activiteiten komen (in principe tot einde 2010) en de Veiligheidsraad bevestigt dat alle personen die in staat van beschuldiging werden gesteld - met inbegrip van diegenen die nog op de vrije voeten zijn - voor de rechtbank moeten worden gebracht. De Raad roept alle staten er toe op samen te werken met de Strafhoven met het oog op de arrestatie van de voortvluchtige personen. België heeft in 2008 de informele werkgroep van de Veiligheidsraad geleid die belast is met het op punt stellen van een internationaal mechanisme dat de voortvluchtige misdadigers van hoog niveau moet berechten en een aantal andere functies die verder strekken dan de sluitingsdatum van de Strafhoven, zoals de bescherming van getuigen en slachtoffers, de uitvoering van de gevangenisstraffen en het beheer van de archieven, enz. Minister De Gucht stelt vast dat de werkgroep aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in 2008. De verklaring van de Veiligheidsraad spreekt dank uit aan de door België voorgezeten groep en vraagt dat de werkzaamheden worden verdergezet met het oog op een beslissing in 2009. Karel De Gucht neemt ook de gelegenheid te baat om het onverminderd engagement van België te herinneren in de internationale strijd tegen straffeloosheid. Hij drukt nog maar eens zijn volledige steun uit aan ICTY en ICTR in hun belangrijke opdracht.