02 aug 2005 02:00

Minister De Gucht veroordeelt de moordaanslag op een mensenrechtenactivist in Zuid-Kivu

Minister De Gucht veroordeelt uitdrukkelijk de moordaanslag op een mensenrechtenactivist in Zuid-Kivu en roept op tot vrede en stabiliteit in Ituri en de Kivu-provincies.

Minister De Gucht veroordeelt uitdrukkelijk de moordaanslag op een mensenrechtenactivist in Zuid-Kivu en roept op tot vrede en stabiliteit in Ituri en de Kivu-provincies.

Brussel, 1/08/2005. Minister De Gucht veroordeelt uitdrukkelijk de moordaanslag op een mensenrechtenactivist in Zuid-Kivu en roept op tot vrede en stabiliteit in Ituri en de Kivu-provincies. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt uitdrukkelijk de laffe moordaanslag in Bukavu op zondag 31 juli tegen de mensenrechtenactivist Pascal Kabungulu «Doyen» van de organisatie «Héritiers de la Justice» die een vooraanstaande plaats bekleedde in de «société» civile» van de Congolese provincie Zuid-Kivu. Minister De Gucht spreekt zijn steun uit voor zij die oproepen tot een dringend onderzoek dat moet uitmonden in de effectieve bestraffing van de schuldigen. Hij vraagt tevens dat de strijd tegen de straffeloosheid, meer bepaald in Oost-Congo, wordt opgevoerd en dat de burgerbevolking en specifiek ook de leden van de «société civile» en van mensenrechtenorganisaties worden beschermd. De signaalfunctie van deze organisaties is trouwens van het grootste belang en hun rol ter bescherming van de mensenrechten verdient alle steun en aanmoediging. België ondersteunt trouwens verschillende initiatieven die gericht zijn op het versterken van de justitie in Congo en sommige daarvan hebben specifiek betrekking op Oost-Congo. Het is zelfs de bedoeling dat zogauw de nieuwe Congolese grondwet in werking treedt en aldus de effectieve scheiding der machten wordt doorgevoerd, een meer intense samenwerking op het vlak van justitie tot stand komt. Binnenkort moet het registreren van kiezers aanvangen in Ituri en daarop volgend ook in de beide Kivu-provincies. Het is daarom van het grootste belang dat vrede en stabiliteit in Oost-Congo alle prioriteit krijgen en dat zij die het electoraal proces niet genegen zijn, géén voorwendsel krijgen om het proces te vertragen of af te breken, daarbij gebruik makend van instabiliteit in Oost-Congo.