05 jul 2006 14:37

Minister De Gucht veroordeelt de rakettesten van Noord-Korea.

Minister De Gucht veroordeelt de rakettesten van Noord-Korea.

Minister De Gucht veroordeelt de rakettesten van Noord-Korea.

Brussel, 5/07/2006. Minister De Gucht veroordeelt de rakettesten van Noord-Korea. "Deze rakettesten zijn een regelrechte provocatie. Zij verhogen de spanningen aanzienlijk, in een regio die een complexe veiligheidssituatie kent. De combinatie van de nucleaire wapencapaciteit, die het Noord-Koreaanse regime beweert te hebben, met het testen van middellange en lange afstandsraketten vormt een ernstige bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. In die zin is het dan ook wenselijk dat de Veiligheidsraad zich snel buigt over deze kwestie" aldus Minister De Gucht. Hij roept Noord-Korea bovendien op om de bestaande internationale afspraken, met inbegrip van het bestaande moratorium op het testen van lange afstandsraketten, na te leven. "De rakettesten moeten onmiddellijk gestaakt worden. Zij staan in schril contrast met de inspanningen van de andere deelnemers aan het Zespartijenoverleg rond het Noord-Koreaanse nucleaire programma om via diplomatieke weg tot een oplossing te komen", aldus tot slot Minister De Gucht.