16 aug 2004 02:00

Minister De Gucht veroordeelt scherp de massamoord in Gatumba (Burundi)

Minister De Gucht veroordeelt scherp de massamoord in Gatumba (Burundi)

Minister De Gucht veroordeelt scherp de massamoord in Gatumba (Burundi)

Brussel, 15/08/2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt met de grootste verontwaardiging de moordpartij die gisteren heeft plaatsgevonden in het vluchtelingenkamp in Gatumba, Burundi. Bij die aanval zijn minstens 160 doden en meer dan 100 gewonden gevallen, vrijwel allen vluchtelingen uit de DRCongo. Voor Minister De Gucht "is de bescherming van vluchtelingen en ontheemde personen een fundamenteel principe, en geen enkele reden of ideologie kan een aanval tegen dergelijke kwetsbare en verzwakte bevolkingsgroep rechtvaardigen. Het is dus essentieel dat de verantwoordelijkheid voor deze daad wordt opgehelderd zodat de daders ervan ter verantwoording kunnen worden geroepen". Volgens de Minister "is het cruciaal dat op dit bijzonder delicaat tijdstip voor de vrede voor Burundi en voor de Grote Meren in het algemeen, deze afschuwelijke daad geen aanleiding zou geven tot meer geweld of gelatenheid, maar integendeel de regionale leiders en de internationale gemeenschap ertoe aanzet hun inspanningen te verdubbelen om een einde te maken aan de vijandelijkheden". De Minister blijft meer dan ooit vastbesloten om de problematiek van Centraal-Afrika bovenaan de agenda van de Belgische diplomatie te behouden, en om zo snel mogelijk overleg te plegen teneinde de initiatieven die ons land de voorbije maanden heeft genomen te doen slagen. De Minister van Buitenlandse zaken betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan de gewonden.