12 jan 2009 20:00

Minister De Gucht verwelkomt de naamsverandering van de FNL

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt met tevredenheid nota van het communiqué van Palipehutu-FNL van 9 januari 2009, dat de naamsverandering in "Forces Nationales de Libération" ( FNL) aankondigt. Deze naamsverandering is in overeenstemming met de "gemeenschappelijke verklaring" ondertekend op 4 december 2008. De Belgische overheid hoopt dat deze nieuwe partij spoedig geregistreerd kan worden zodat de integratie van de voormalige rebellen in het Burundese politieke leven op vreedzame wijze zou kunnen verder gezet worden en de democratische verkiezingen van 2010 in de noodzakelijke serene sfeer kunnen voorbereid worden.

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt met tevredenheid nota van het communiqué van Palipehutu-FNL van 9 januari 2009, dat de naamsverandering in "Forces Nationales de Libération" ( FNL) aankondigt. Deze naamsverandering is in overeenstemming met de "gemeenschappelijke verklaring" ondertekend op 4 december 2008. De Belgische overheid hoopt dat deze nieuwe partij spoedig geregistreerd kan worden zodat de integratie van de voormalige rebellen in het Burundese politieke leven op vreedzame wijze zou kunnen verder gezet worden en de democratische verkiezingen van 2010 in de noodzakelijke serene sfeer kunnen voorbereid worden.

Minister De Gucht verwelkomt de naamsverandering van de FNL Brussel, 12 januari 2009 De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt met tevredenheid nota van het communiqué van Palipehutu-FNL van 9 januari 2009, dat de naamsverandering in "Forces Nationales de Libération" ( FNL) aankondigt. Deze naamsverandering is in overeenstemming met de "gemeenschappelijke verklaring" ondertekend op 4 december 2008. De Belgische overheid hoopt dat deze nieuwe partij spoedig geregistreerd kan worden zodat de integratie van de voormalige rebellen in het Burundese politieke leven op vreedzame wijze zou kunnen verder gezet worden en de democratische verkiezingen van 2010 in de noodzakelijke serene sfeer kunnen voorbereid worden. De naamsverandering van Palipehutu-FNL in overeenstemming met de Burundese grondwet alsook de wijziging van deze laatste rebellenbeweging in een klassieke politieke partij werden al lang verwacht. België verheugt zich dan ook over deze ontwikkeling. Het FNL zet hiermee een stap in de goede richting en België¨moedigt de nieuwe partij aan zich resoluut en te goeder trouw te engageren voor de andere verbintenissen in de "gemeenschappelijke verklaring" van 4 december en meer bepaald voor het DDR-proces (demobilisering, ontwapening en re-integratie). Ons land uit ook de wens dat de Burundese beslissingnemers verder gaan met het maken van de moedige keuzes die zich opdringen om de democratische en vreedzame ontwikkeling van het land te versterken. Daarbij kunnen ze rekenen op Belgische steun en het is trouwens in deze geest dat België weldra een vormingscyclus start, bestemd voor de geslaagde integratie van de kaders van het FNL in het politieke leven van het land.