13 dec 2004 01:00

Minister De Gucht – VN: reactie op het rapport van het panel van eminente personen

Het panel van eminente personen heeft zijn rapport inzake dreigingen, uitdagingen en verandering officieel overhandigd aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Het panel van eminente personen heeft zijn rapport inzake dreigingen, uitdagingen en verandering officieel overhandigd aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Brussel, 13/12/2004. Minister De Gucht - VN: reactie op het rapport van het panel van eminente personen Het panel van eminente personen heeft zijn rapport inzake dreigingen, uitdagingen en verandering officieel overhandigd aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het uitgangspunt van het rapport is een herbevestiging van het concept van collectieve veiligheid, dat niet langer beperkt blijft tot interstatelijke conflicten, maar werd uitgebreid naar de nieuwe bedreigingen die sinds 1945 zijn verschenen (besmettelijke ziektes, terrorisme, massavernietigingswapens, internationaal georganiseerde misdaad enz.). Het onderscheidt zes grote soorten bedreigingen, die elk het voorwerp uitmaken van pragmatische aanbevelingen die tot een betere preventie moeten leiden. Tegelijkertijd concentreert het rapport zich op de hervorming van de voornaamste organen binnen het systeem van de Verenigde Naties. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de conclusies van het rapport van het panel van eminente personen en steunt de inspanningen van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties om het systeem van de Verenigde Naties grondig te hervormen. België, dat kandidaat is voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad (2007-2008), onderzoekt nauwkeurig de voorstellen van dit rapport en het commentaar van de Secretaris-generaal. Het hoopt dat de VN-Lidstaten deze gelegenheid zullen te baat nemen om aan de VN de nodige middelen te verlenen teneinde hun nieuwe taken uit te voeren in een internationale context die sterk gewijzigd is sinds de oprichting van de Organisatie. Minister De Gucht gaat akkoord met de centrale stelling van het rapport, met name het voorstel tot een meer holistisch concept van de collectieve veiligheid,dat toelaat de veiligheidsproblemen - en de eraan verbonden verantwoordelijkheden - in hun globaliteit, verscheidenheid en onderlinge afhankelijkheid te bekijken. Tijdens de ministeriële week van de 59ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september laatstleden heeft Minister De Gucht eraan herinnerd hoezeer België gehecht blijft aan een efficiënt en pragmatisch multilateralisme. Hij beklemtoonde hoe noodzakelijk het is de Verenigde Naties te versterken en de hedendaagse internationale realiteit in de Organisatie beter weerspiegeld te zien. Het rapport van het panel van eminente personen inzake dreigingen, uitdagingen en verandering is te lezen op www.un.org/secureworld De Belgische prioriteiten voor de 59ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vindt men op http://www.diplomatie.be/nl/policy/policynotedetail.asp?TEXTID=24625