18 jan 2006 13:43

Minister De Gucht, Voorzitter van de OVSE, heeft een toespraak gehouden voor de Veiligheidsraad

De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, huidig Voorzitter van de OVSE, heeft vandaag (16/01/2006) in naam van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een toespraak gehouden voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin hij de krachtlijnen van het programma van het Belgisch Voorzitterschap van de OVSE voorgesteld heeft.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, huidig Voorzitter van de OVSE, heeft vandaag (16/01/2006) in naam van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een toespraak gehouden voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin hij de krachtlijnen van het programma van het Belgisch Voorzitterschap van de OVSE voorgesteld heeft.

Minister De Gucht, Voorzitter van de OVSE, heeft een toespraak gehouden voor de Veiligheidsraad van Verenigde Naties. Brussel, 16/01/2006. De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, huidig Voorzitter van de OVSE, heeft vandaag (16/01/2006) in naam van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een toespraak gehouden voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin hij de krachtlijnen van het programma van het Belgisch Voorzitterschap van de OVSE voorgesteld heeft. "Door deze functie op zich te nemen, geeft België duidelijk blijk van zijn engagement voor het multilateralisme en de internationale samenwerking", aldus Minister De Gucht. Minister De Gucht heeft vervolgens de grote lijnen van het Belgisch Voorzitterschap opgesomd. "België zal toezien op een beter evenwicht tussen de drie dimensies – politiek-militair, economisch en humaan – in de globale aanpak van de OVSE inzake veiligheid. Hij herhaalde tevens dat "veiligheid en stabiliteit in Europa één van de voornaamste bekommernissen blijven van de OVSE. Er is geen democratie zonder stabiliteit. Omgekeerd geldt ook dat vrede en veiligheid onmogelijk zijn zonder respect voor de democratie, de burgerlijke vrijheden en de mensenrechten. Er is geen duurzame stabiliteit mogelijk zonder economische ontwikkeling." Het Belgisch Voorzitterschap zal eveneens een centrale plaats geven aan de volgende thema's: de strijd tegen de internationale misdaad en de bevordering van de rechtstaat. Aldus Minister De Gucht: "De grensoverschrijdende misdaad vormt samen met het terrorisme één van de nieuwe en meest ernstige bedreigingen voor onze samenleving. De omvang van deze bedreiging werd erkend in de Slotverklaring van de Top van de Verenigde Naties in september 2005. Het is overigens een probleem dat onze burgers zorgen baart. België wil ook een bijdrage leveren aan conflictpreventie en crisisbeheersing, meer specifiek in Kosovo en in de "frozen conflicts" in Moldavië-Transnistrië, Nagorno-Karabach en Georgië-Zuid-Ossetië. Ministre De Gucht herinnerde eraan dat "de OVSE zelf niet de roeping noch de middelen heeft om een oplossing af te dwingen. Ze kan echter wel – en dit is overigens haar taak – een kader bieden en het vinden van een oplossing vergemakkelijken, voor zover de wil tot onderhandelen echt aanwezig is bij de voornaamste betrokken partijen". Het Belgisch Voorzitterschap zal bijzondere aandacht schenken aan de Kosovo-kwestie. "Een diepgaande dialoog en nauwe samenwerking tussen de Verenigde Naties, de Europese Unie, de OVSE, de NAVO, en de andere voornaamste actoren zijn onontbeerlijk, willen we slagen in Kosovo", verduidelijkt de Minister. De toespraak kunt u nalezen op de site van het Belgisch Voorzitterschap www.ovse2006.be