26 jun 2007 13:02

MINISTER DE GUCHT ZIT DE VN-VEILIGHEIDSRAAD VOOR VOOR HET THEMATISCH DEBAT GRONDSTOFFEN EN CONFLICT

Op maandag 25 juni 2007 organiseerde het Belgische Voorzitterschap in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een thematisch debat rond het thema 'Grondstoffen en conflict'. De vergadering werd voorgezeten door Karel De Gucht, minister van Buitenlandse zaken.

Op maandag 25 juni 2007 organiseerde het Belgische Voorzitterschap in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een thematisch debat rond het thema 'Grondstoffen en conflict'. De vergadering werd voorgezeten door Karel De Gucht, minister van Buitenlandse zaken.

MINISTER DE GUCHT ZIT DE VN-VEILIGHEIDSRAAD VOOR VOOR HET THEMATISCH DEBAT GRONDSTOFFEN EN CONFLICT New York, 26 juni 2007 Op maandag 25 juni 2007 organiseerde het Belgische Voorzitterschap in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een thematisch debat rond het thema 'Grondstoffen en conflict'. De vergadering werd voorgezeten door Karel De Gucht, minister van Buitenlandse zaken. Door dit initiatief is het Belgische Voorzitterschap er in geslaagd de problematiek van 'Grondstoffen en conflict' voor het eerst op het niveau van de Veiligheidsraad te bespreken. België heeft dit debat voorbereid onder andere door de organisatie van twee seminaries, het eerste in New York, het tweede in Pretoria. Minister De Gucht opende het debat en na hem nam adjunct secretaris-generaal voor Politieke aangelegenheden Lynn Pascoe het woord. Deze laatste sprak de politieke steun uit van de VN voor dit thema. Ook het grote aantal tussenkomsten wees duidelijk op de belangstelling die bij de leden van de VN bestaat voor dit onderwerp. Het debat toonde aan dat natuurlijke rijkdommen dikwijls een rol spelen bij het uitbreken en onderhouden van conflicten maar eveneens een positieve hefboom kunnen vormen voor landen die uit een conflict komen. Minister De Gucht wees in dit verband op het grote belang van ‘goed bestuur' bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen als motor voor ontwikkeling, een thema dat hij al meerdere malen benadrukte, onder andere tijdens de conferentie over 'good governance' die in maart van dit jaar door België samen met de Wereldbank en met OESO in Brussel georganiseerd werd. Het debat heeft geleid tot een Voorzitterschapverklaring die unaniem werd aangenomen door de leden van de Veiligheidsraad. De Verklaring benadrukt onder meer de verantwoordelijkheid van de privé-sector, de staten, de regionale en de internationale organisaties in deze materie en roept de verschillende acteurs op hun acties beter te coördineren om regeringen van landen die uit een conflictsituatie komen de middelen te geven om hun grondstoffen beter te beheren. De volledige verklaring is beschikbaar op de website van de Verenigde Naties: http://www.un.org/Docs/sc/unsc_pres_statements07.htm