03 nov 2008 17:00

Minister Karel De Gucht spreekt de Kimberleyconferentie toe (Delhi/India)

Vanmorgen heeft minister Karel De Gucht in Delhi - India - de Kimberleyconferentie over conflictdiamant toegesproken. Daarbij stelde hij de studie van het Egmontinstituut over artisanale diamantontginning voor. Het boek "Artisanal diamond mining: perspectives and challenges", onder redactie van Koen Vlassenroot en Steven Van Bockstael, bevat de onderzoeksresultaten van een project dat het Egmont Instituut heeft uitgevoerd op vraag van de minister, in het kader van het Kimberleyproces ter controle van de handel in ruwe diamant.

Vanmorgen heeft minister Karel De Gucht in Delhi - India - de Kimberleyconferentie over conflictdiamant toegesproken. Daarbij stelde hij de studie van het Egmontinstituut over artisanale diamantontginning voor. Het boek "Artisanal diamond mining: perspectives and challenges", onder redactie van Koen Vlassenroot en Steven Van Bockstael, bevat de onderzoeksresultaten van een project dat het Egmont Instituut heeft uitgevoerd op vraag van de minister, in het kader van het Kimberleyproces ter controle van de handel in ruwe diamant.

Minister Karel De Gucht spreekt de Kimberleyconferentie toe (Delhi/India) Brussel, 03 november 2008 Vanmorgen heeft minister Karel De Gucht in Delhi - India - de Kimberleyconferentie over conflictdiamant toegesproken. Daarbij stelde hij de studie van het Egmontinstituut over artisanale diamantontginning voor. Het boek "Artisanal diamond mining: perspectives and challenges", onder redactie van Koen Vlassenroot en Steven Van Bockstael, bevat de onderzoeksresultaten van een project dat het Egmont Instituut heeft uitgevoerd op vraag van de minister, in het kader van het Kimberleyproces ter controle van de handel in ruwe diamant. "Ons land heeft ervaring met de rol die natuurlijke grondstoffen kunnen spelen in de ontwikkeling van een land, maar helaas wakkeren ze vaak conflicten aan en bestendigen ze deze," stelt minister De Gucht, "Zo steunen we bijvoorbeeld verschillende onderzoeksprojecten naar de informele mijnbouw in Congo en hebben we vorig jaar binnen de VN-Veiligheidsraad een debat geagendeerd over grondstoffen en conflict". "Om greep te krijgen op de informele sector in ertsen of diamant, zodat die in een gecontroleerde en gereguleerde omgeving kan plaats vinden, moet je echter een zeer duidelijk beeld krijgen van de complexe realiteit ervan en bottom-up werken, vanuit de individuele arbeiders en de organisaties die spontaan ontstaan in de chaos: "Regulating reality", zoals de Egmontstudie dat samenvat. Het boek bevat een aantal concrete en realistische observaties om een dergelijke aanpak mogelijk te maken".