10 okt 2006 08:50

Minister Karel De Gucht veroordeelt met klem de kernproef die werd uitgevoerd door Noord-Korea

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt met klem de kernproef die werd uitgevoerd door Noord-Korea (DPRK).

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt met klem de kernproef die werd uitgevoerd door Noord-Korea (DPRK).

Brussel 9 oktober 2006. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt met klem de kernproef die werd uitgevoerd door Noord-Korea (DPRK). "Het regime in Noord-Korea heeft met deze kernproef opnieuw bewezen dat het zich volstrekt onverantwoordelijk gedraagt. Deze provocatie zal de spanning in Oost-Azië verder doen toenemen. De nucleaire test staat bovendien haaks op een reeks van internationale verplichtingen die Noord-Korea is aangegaan, ook daarom pleit ik voor een harde reactie van de VN-Veiligheidsraad", aldus Minister De Gucht. De Minister bezweert de DPRK om af te zien van verdere kernproeven. "In een land waar tot voor kort nog hongersnood heerste, is het een regelrechte schande dat een disproportioneel deel van de schaarse middelen gaat naar de ontwikkeling van lange afstandsraketten, nucleaire wapens en naar bewapening in het algemeen".