05 jul 2004 02:00

Minister Michel feliciteert mevrouw Arbour

Minister Michel feliciteert mevrouw Arbour

Minister Michel feliciteert mevrouw Arbour

Brussel 2 juli 2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel maakt zijn gelukwensen over aan Mevrouw Louise Arbour naar aanleiding van het opnemen van haar functie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, ter vervanging van wijlen Sergio de Mello. "Ik kreeg de gelegenheid om de diepe kennis van Mevr. Arbour te waarderen tijdens de uitoefening van haar mandaat als Procureur bij het Internationaal Tribunaal voor ex-Joegoslavië en voor Rwanda. Haar begrip van de mensenrechtenproblematiek en haar beroepservaring zijn nuttige troeven om haar missie te volbrengen. Bij de uitoefening van haar delicate functie is het van primordiaal belang dat de Hoge Commissaris de actieve steun geniet van de internationale gemeenschap en dat zij over afdoende middelen beschikt om haar taak uit te voeren. België, die een actieve partner is in het systeem van de Verenigde Naties inzake Mensenrechten, heeft er vertrouwen in dat Mevr. Arbour haar opdracht met autoriteit, vastberadenheid en openheid voor dialoog zal uitvoeren.