20 apr 2005 02:00

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht besprak met zijn Amerikaanse collega Condoleeza Rice de idee betreffende het houden van informele transatlantische bijeenkomsten.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht besprak met zijn Amerikaanse collega Condoleeza Rice de idee betreffende het houden van informele transatlantische bijeenkomsten.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht besprak met zijn Amerikaanse collega Condoleeza Rice de idee betreffende het houden van informele transatlantische bijeenkomsten.

Washington, 18 april 2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht besprak met zijn Amerikaanse collega Condoleeza Rice de idee betreffende het houden van informele transatlantische bijeenkomsten. Van Amerikaanse zijde erkende men het nut om in de rand van bestaande transatlantische overleg- en beslissingsstructuren ook informele ontmoetingen van het «Gymnich» type te houden. Dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is om beslissingen te nemen, wel om via een zeer informele discussie te komen tot verduidelijkingen van standpunten en tot het vermijden van misverstanden inzake zeer uiteenlopende thema's en het identificeren van een gemeenschappelijke agenda. Dit kan de transatlantische verstandhouding enkel ten goede komen. Het gaat er volgens Minister De Gucht niet om bestaande vormen van dialoog tussen de VS en Europa te vervangen, wel ze via deze formule aan te vullen.