17 dec 2008 13:20

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht brengt op 16 en 17 december een bezoek aan Oman.

Dit bezoek aan Oman maakt deel uit van de inspanningen die Karel De Gucht onderneemt ten gunste van onze economische diplomatie. Hij had in Oman contacten met een aantal Belgische actoren in onder meer de energie- en telecom sector en met Omaanse bedrijfsleiders en overheden. Daarbij werden ook de mogelijkheden onderzocht inzake samenwerking in de haven- en gezondheidssektoren.

Dit bezoek aan Oman maakt deel uit van de inspanningen die Karel De Gucht onderneemt ten gunste van onze economische diplomatie. Hij had in Oman contacten met een aantal Belgische actoren in onder meer de energie- en telecom sector en met Omaanse bedrijfsleiders en overheden. Daarbij werden ook de mogelijkheden onderzocht inzake samenwerking in de haven- en gezondheidssektoren.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht brengt op 16 en 17 december een bezoek aan Oman. Brussel, 17 december 2008 Dit bezoek aan Oman maakt deel uit van de inspanningen die Karel De Gucht onderneemt ten gunste van onze economische diplomatie. Hij had in Oman contacten met een aantal Belgische actoren in onder meer de energie- en telecom sector en met Omaanse bedrijfsleiders en overheden. Daarbij werden ook de mogelijkheden onderzocht inzake samenwerking in de haven- en gezondheidssektoren. De Minister benadrukt "het strategisch belang van goed onderbouwde relaties met landen als Oman met een belangrijk economisch groeipotentieel". "De moeilijke internationale conjunctuur verandert niets aan die keuze voor een actieve economische diplomatie, wel integendeel", aldus de Minister. In dat kader ondertekende de Minister twee bilaterale akkoorden met Oman, een investeringsverdrag evenals een verdrag ter vermijding van dubbele belastingen. Deze beide akkoorden verbeteren volgens Minister De Gucht "het algemeen kader en meer bepaald de rechtszekerheid voor Belgische export en investeerders in Oman". De Minister had in Muscat ook politieke contacten met zijn collega van Buitenlandse Zaken evenals met de Vice-Premier. De relaties tussen de Europese Unie en de "Gulf Cooperation Council" waren daarbij een belangrijk onderwerp - vanaf januari 2009 neemt Oman immers het voorzitterschap op van de GCC. De relaties tussen de Golf landen en Iran evenals het vredesproces in het Midden-Oosten kwamen eveneens uitgebreid ter sprake.