01 apr 2005 02:00

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stellen Minister van Staat Jos Geysels aan tot speciaal ambassadeur met als opdracht de Institution Building te bevorderen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stellen Minister van Staat Jos Geysels aan tot speciaal ambassadeur met als opdracht de "Institution Building" te bevorderen, vooral dan in die landen die in het recente verleden getroffen werden door verscheurende conflicten.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stellen Minister van Staat Jos Geysels aan tot speciaal ambassadeur met als opdracht de "Institution Building" te bevorderen, vooral dan in die landen die in het recente verleden getroffen werden door verscheurende conflicten.

Brussel, 1/04/2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stellen Minister van Staat Jos Geysels aan tot speciaal ambassadeur met als opdracht de "Institution Building" te bevorderen, vooral dan in die landen die in het recente verleden getroffen werden door verscheurende conflicten. De wederopbouw en de organisatie van goed functionerende instellingen is voor dergelijke landen levensnoodzakelijk als basis voor verdere ontwikkeling. Geysels krijgt als specifieke opdracht na te gaan in hoeverre de Belgische expertise en ondersteuning ertoe kan bijdragen de essentiële voorwaarden te vervullen om de wederopbouw van de staatsstructuur in de getroffen landen op een succesvolle manier te organiseren. België heeft inderdaad heel wat ervaring in het uitwerken van regelingen die rekening houden met de wensen van verschillende regio's en bevolkingsgroepen en die de dialoog bevorderen. Dat kan gaan van het opstellen van een grondwet, de versterking van het gerechtelijke apparaat en de ondersteuning van een deugdelijke administratie tot de uitbouw van evenwichtige staatsstructuren en de bevordering van goed bestuur. Bovendien kan het bevorderen van de zelforganisatie van de bevolking of van bepaalde groepen heel wat noden lenigen en de burgerlijke maatschappij een stevig fundament bezorgen. Zo helpt op dit ogenblik een team van Belgische experts bij het opstellen van de Congolese grondwet en bij het organiseren van verkiezingen. Eerder gebeurde dat al in Cyprus en zeer recent bood België deze expertise aan voor de uitwerking van de Iraakse grondwet. Vanzelfsprekend is de wederopbouw van de structuren in de getroffen landen een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid. Maar dergelijke ondersteuning kan ook een essentieel onderdeel uitmaken van de ontwikkelingssamenwerking in een bepaald gebied.