09 nov 2006 08:05

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is geschokt na de jongste aanval van Israël op Gaza.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is geschokt na de jongste aanval van Israël op Gaza.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is geschokt na de jongste aanval van Israël op Gaza.

Brussel, 8 november 2006. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is geschokt na de jongste aanval van Israël op Gaza. "Ik ben geschokt door de tragische gebeurtenissen van vannacht die opnieuw vele dodelijke slachtoffers gemaakt hebben onder de burgerbevolking in de Gaza-strook. Ik veroordeel willekeurige artillerie beschietingen in bewoonde gebieden, die in strijd zijn met de geldende internationale rechtsregels. Israël heeft het recht zich te verdedigen maar dit moet proportioneel zijn en moet het humanitaire recht eerbiedigen", aldus Minister De Gucht. "Ik veroordeel tevens de aanvallen op Israël met raketten vanuit de Gaza-strook, alsook de oproepen om de zelfmoordacties te hervatten", aldus de Minister. "In deze context wens ik nogmaals een oproep te doen aan alle partijen in dit conflict om zich verantwoordelijk op te stellen en een verdere escalatie te verhinderen. Elke actie die het streven naar een politieke oplossing bemoeilijkt moet in de huidige gespannen situatie kost wat kost vermeden worden. Ik wens bij deze ook uiting te geven aan mijn gevoelens van medeleven voor de families van de slachtoffers", stelde Minister De Gucht tot slot.