17 feb 2005 01:00

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontving op 15 februari de heer Ahmed Toufiq, Minister van de Habous et van Islamitische Zaken van het Koninkrijk Marokko.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontving op 15 februari de heer Ahmed Toufiq, Minister van de Habous et van Islamitische Zaken van het Koninkrijk Marokko.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontving op 15 februari de heer Ahmed Toufiq, Minister van de Habous et van Islamitische Zaken van het Koninkrijk Marokko.

Brussel 16 februari 2005 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontving op 15 februari de heer Ahmed Toufiq, Minister van de Habous et van Islamitische Zaken van het Koninkrijk Marokko. De heer Toufiq bracht een officieel bezoek aan België op uitnodiging van Minister De Gucht. Het idee van deze uitnodiging ontstond bij het koninklijk bezoek aan Marroko in oktober van vorig jaar. Minister De Gucht werd toen over het Marokkaans beleid inzake de organisatie en het onderricht van de Islamitische godsdienst geïnformeerd. Minister Toufiq verschafte uitleg over de geïntegreerde organisatie van de islam-eredienst, de selectie van de imams en het godsdienstonderwijs in Marokko. Minister De Gucht benadrukte het belang van de socialiserende aspecten van het beleven van de islamgodsdienst in België. De verantwoordelijkheid van de islamautoriteiten voor de inhoud van religieuze boodschappen, om te vermijden dat een en ander naar extremisme neigt, werd eveneens besproken. De twee ministers hebben het instellen van een overlegmechanisme tussen de twee landen, dat permanente consultatie over dit soort problemen mogelijk maakt, in het vooruitzicht gesteld. Minister Toufiq bracht deze kwesties ook ter sprake tijdens zijn gesprekken met vice-Premier en Minister van Justitie Onkelinx, vice-premier en Minster van Binnenlandse Zaken Dewael, Minister voor Sociale Integratie Dupont, de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Picqué, De Vlaamse Minister van Binnenlandse Zaken Keulen en zijn Waalse ambtgenoot Courard.