29 mrt 2005 02:00

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de beslissing van de Waalse Regering over de exportvergunning van het wapenbedrijf New Lachaussée.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de beslissing van de Waalse Regering over de exportvergunning van het wapenbedrijf New Lachaussée.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de beslissing van de Waalse Regering over de exportvergunning van het wapenbedrijf New Lachaussée.

Brussel, 25/03/2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de beslissing van de Waalse Regering over de exportvergunning van het wapenbedrijf New Lachaussée. «De transitie in Congo heeft enkel kans op slagen indien we stabiliteit in het Oosten kunnen verzekeren en greep krijgen op de proliferatie van kleine wapens en munitie in de regio» aldus minister De Gucht. «De renovatie van een wapenfabriek in Tanzania zou haaks staan op onze inspanningen in die richting en onze internationale geloofwaardigheid aantasten". Ik heb die positie in enkele constructieve gesprekken met minister Simonet bepleit en zal op de vraag van de Waalse Regering ingaan om verder de nodige elementen te leveren om hen te overtuigen van de noodzaak de vergunning definitief in te trekken.» «De afgelopen weken werd intensief met de regio's samengewerkt om een protocol af te sluiten dat de uitwisseling van informatie tussen de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de gewesten moet formaliseren. Hierover bestaat nu een akkoord, aldus tot slot de Minister.»