26 okt 2011 16:28

Minister Vanackere over Belgische noodhulp aan Turkije

Bij de recente aardbeving in Turkije vielen talrijke slachtoffers en werden meer dan 200.000 personen dakloos. België ontving vandaag een expliciete vraag voor noodhulp. Daarom besliste Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Coördinatieraad van B-Fast deze raad bij hoogdringendheid bijeen te roepen. Hierin werd beslist om een tentenkamp naar Turkije te sturen. De Belgische tenten zijn uitgerust met verwarming, dekens en keukenfornuizen en moeten de dakloze slachtoffers tegen winterse weersomstandigheden beschermen. In totaal zullen meer dan 2.000 slachtoffers in het Belgische tentenkamp opgevangen kunnen worden. Het tentenkamp zal worden opgezet door een B-Fast team dat uit een 15-tal personen bestaat en dat zo snel mogelijk uitrukt.

Bij de recente aardbeving in Turkije vielen talrijke slachtoffers en werden meer dan 200.000 personen dakloos. België ontving vandaag een expliciete vraag voor noodhulp. Daarom besliste Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Coördinatieraad van B-Fast deze raad bij hoogdringendheid bijeen te roepen. Hierin werd beslist om een tentenkamp naar Turkije te sturen. De Belgische tenten zijn uitgerust met verwarming, dekens en keukenfornuizen en moeten de dakloze slachtoffers tegen winterse weersomstandigheden beschermen. In totaal zullen meer dan 2.000 slachtoffers in het Belgische tentenkamp opgevangen kunnen worden. Het tentenkamp zal worden opgezet door een B-Fast team dat uit een 15-tal personen bestaat en dat zo snel mogelijk uitrukt.

Minister Vanackere over Belgische noodhulp aan Turkije Brussel, 26 oktober 2011 Bij de recente aardbeving in Turkije vielen talrijke slachtoffers en werden meer dan 200.000 personen dakloos. België ontving vandaag een expliciete vraag voor noodhulp. Daarom besliste Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Coördinatieraad van B-Fast deze raad bij hoogdringendheid bijeen te roepen. Hierin werd beslist om een tentenkamp naar Turkije te sturen. De Belgische tenten zijn uitgerust met verwarming, dekens en keukenfornuizen en moeten de dakloze slachtoffers tegen winterse weersomstandigheden beschermen. In totaal zullen meer dan 2.000 slachtoffers in het Belgische tentenkamp opgevangen kunnen worden. Het tentenkamp zal worden opgezet door een B-Fast team dat uit een 15-tal personen bestaat en dat zo snel mogelijk uitrukt. Maandag reeds had de Minister het Planningscomité van B-Fast bijeengeroepen om proactief alle technische voorbereidingen te treffen en snel op een eventuele Turkse vraag voor noodhulp te kunnen inspelen. Minister Vanackere hoopt dat deze Belgische noodhulp de situatie van de slachtoffers daadwerkelijk zal verbeteren.