03 mei 2010 11:36

Minister Vanackere over de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere over de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (New York, 3 – 28 mei 2010).

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere over de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (New York, 3 – 28 mei 2010).

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere over de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (New York, 3 – 28 mei 2010). Brussel, 2 mei 2010 Op 3 mei start de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT). Deze conferentie moet het NPT proces nieuw leven inblazen. Proliferatie van nucleaire wapens vormt immers een ernstige bedreiging voor de internationale veiligheid. "Het niet naleven van het verdrag door landen als Iran en Noord-Korea riskeert het internationale non-proliferatieregime te ondermijnen en moet resoluut aangepakt worden," verklaart Steven Vanackere. "Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) moet de haar toevertrouwde verificatietaak naar behoren kunnen uitvoeren en dit vergt betere medewerking vanwege de betrokken landen. Tegelijk moeten wij ook concreet voortbouwen aan een wereld zonder kernwapens." "Recente positieve ontwikkelingen, zoals het nieuwe START verdrag en de Top over Nucleaire Veiligheid, verhogen de hoop op verdere stappen in de goede richting. Binnen de NAVO heb ik, samen met mijn collega's uit Nederland, Luxemburg, Duitsland en Noorwegen, mee het debat op gang gebracht over de toekomstige rol van nucleaire wapens en over het belang van ontwapening en non-proliferatie in het nieuwe strategisch concept. Het is met eenzelfde openheid van geest dat wij op de NPT conferentie met onze Europese partners voorstellen zullen formuleren in alle domeinen van het verdrag." Minister Vanackere sluit zich aan bij de oproep van EU Hoge Vertegenwoordiger Ashton om op de NPT toetsingsconferentie een actieplan te aanvaarden met concrete en evenwichtige maatregelen om de toekomst van het Non-Proliferatieverdrag veilig te stellen. Steven Vanackere herinnert daarbij aan het noodzakelijke evenwicht tussen de drie pijlers van het NPT: het voorkomen van de verspreiding van nucleaire wapens, nucleaire ontwapening en promotie van het vreedzaam gebruik van kernenergie.