19 aug 2011 11:40

Minister Vanackere wil dat druk op Syrië wordt opgevoerd

Minister Vanackere heeft vandaag de vooraanstaande Syrische mensenrechtenverdediger Haithem Al-Maleh ontvangen. Dhr. Al-Maleh zet zich al meer dan 40 jaar in voor het respect voor de mensenrechten en politieke hervormingen in Syrië. Mede door de inspanningen van België is Haithem Al-Maleh eerder dit jaar onder grote internationale druk vrijgelaten uit de Syrische gevangenis. Hij strijdt nu voor een vrij en democratisch Syrië.

Minister Vanackere heeft vandaag de vooraanstaande Syrische mensenrechtenverdediger Haithem Al-Maleh ontvangen. Dhr. Al-Maleh zet zich al meer dan 40 jaar in voor het respect voor de mensenrechten en politieke hervormingen in Syrië. Mede door de inspanningen van België is Haithem Al-Maleh eerder dit jaar onder grote internationale druk vrijgelaten uit de Syrische gevangenis. Hij strijdt nu voor een vrij en democratisch Syrië.

Minister Vanackere wil dat druk op Syrië wordt opgevoerd Brussel, 18 augustus 2011 Minister Vanackere heeft vandaag de vooraanstaande Syrische mensenrechtenverdediger Haithem Al-Maleh ontvangen. Dhr. Al-Maleh zet zich al meer dan 40 jaar in voor het respect voor de mensenrechten en politieke hervormingen in Syrië. Mede door de inspanningen van België is Haithem Al-Maleh eerder dit jaar onder grote internationale druk vrijgelaten uit de Syrische gevangenis. Hij strijdt nu voor een vrij en democratisch Syrië. Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere schaart zich volledig achter het eensgezind EU-standpunt inzake Syrië, namelijk dat President Bashar Al-Assad ongetwijfeld in de ogen van de Syrische bevolking alle legitimiteit heeft verloren en best zou aftreden om plaats te maken voor de daadwerkelijke hervormingen die de Syrische bevolking vraagt. Minister Vanackere is tevens tevreden dat de Europese Unie vrijdag, onder meer op vraag van België, bijkomende sancties ten aanzien van het Syrische regime zal bespreken. De internationale gemeenschap en niet in het minst de Arabische partners in de regio moeten immers de druk op het regime opvoeren opdat het geweld tegen de burgerbevolking onmiddellijk stopt. Ten slotte heeft België ook steun verleend voor een bijzondere zitting van de Mensenrechtenraad over Syrië, op 22 augustus in Genève, met als doel de oprichting van een internationale onderzoekscommissie.