25 mei 2004 02:00

Minister Verwilghen: Gemengde Commissie Benin 24-25/05/2004

Minister Verwilghen: Gemengde Commissie Benin 24-25/05/2004

Minister Verwilghen: Gemengde Commissie Benin 24-25/05/2004

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING-KONINKRIJK BELGIË MINISTER MARC VERWILGHEN PERSBERICHT Brussel, 25 mei 2004 Gemengde Commissie België/Benin (Brussel, 24-25 mei 2004) Benin behoort tot de 18 partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking. De geïnstitutionaliseerde directe samenwerking is nauwelijks 6 jaar geleden van start gegaan naar aanleiding van de eerste grote Gemengde Commissie van december 1998 te Cotonou (de Belgische ngo's en universiteiten waren er reeds vele jaren actief). Op 24 en 25 mei hebben het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Marc Verwilghen, en de Republiek van Benin het Indicatief Samenwerkingsprogramma voor de periode midden 2004 - midden 2007 vastgelegd. De geografische concentratie omvat de departementen Mono en Couffo in het zuiden van het land; en Atacora en Donga in het noorden, de armste departementen van Benin. Als sectoriële concentratie werden drie prioritaire sectoren geïdentificeerd, met name de gezondheidssector, landbouw en voedselzekerheid, good governance en maatschappijopbouw. In deze drie prioritaire sectoren zal bijzondere aandacht uitgaan naar de drie transversale themas gelijkheid mannen/vrouwen, milieubehoud en sociale economie. Het globaal bedrag dat wordt voorgesteld voor het Indicatief Samenwerkingsprogramma, inclusief technische assistentie, bedraagt 30 miljoen euro. Tijdens zijn openingsspeech bij de aanvang van deze Gemengde Commissie onderstreepte Minister van Ontwikkelingssamenwerking Marc Verwilghen dat opmerkelijke vooruitgang werd geboekt in de strijd tegen de armoede in Benin. Het Indicatief Samenwerkingsprogramma zal zowel rekening houden met de prioriteiten van de Belgische direct bilaterale samenwerking als met de ontwikkelingsplannen van Benin, via de inschrijving van het ISP in de Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) van Benin. Naar aanleiding van zijn zending naar Benin eind maart 2004, in aanwezigheid van Prins Filip, heeft Minister Marc Verwilghen bovendien zijn wens te kennen gegeven dat tijdens deze Gemengde Commissie aandacht zou worden besteed aan de steun voor de ontwikkeling van de Beninese private sector. Volgens Marc Verwilghen "situeert de bijdrage die de private sector in de strijd tegen armoede kan leveren zich op verschillende vlakken. Hij vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid, productiviteitsgroei en inkomen, zorgt voor nieuwe actoren in het ontwikkelingsproces en draagt bij tot de vorming van een belastingsbasis en tot een potentieel voor beleidsinstrumenten om sociale en milieu-uitdagingen aan te kunnen. De rol die de private sector te spelen heeft in het op gang brengen van het ontwikkelingsproces in ontwikkelingslanden, is een pijler die tot op heden niet genoeg aandacht heeft gekregen in de ontwikkelingssamenwerking van ons land. Teneinde de private sector te ondersteunen werden dan ook vier actiedomeinen geïdentificeerd: Het verbeteren van de 'enabling environment' voor private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden; het sensibiliseren van ons bedrijfsleven voor de ontwikkeling van het zuiden; het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bevorderen van investeringen in ontwikkelingslanden via partnerschappen die de knelpunten inzake expertise, opleiding en financiering overstijgen. De tenuitvoerlegging van dit nieuw beleid zal vanaf de maand september 2004 en in nauwe samenwerking met BIO kunnen van start gaan." VOOR MEER INFORMATIE Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 1000 Brussel Isabelle Maduda-Lukebamoko (Woordvoerster) Tel.: 02/501.84.26 - Fax: 02/501.86.33 GSM: 0476/803.800 isabelle.maduda@diplobel.fed.be Ann Cosyn (Persattaché) Tel: 02/501.37.46 - GSM: 0475/900.223 ann.cosyn@diplobel.fed.be