19 apr 2004 02:00

Minister Verwilghen - OESO

Belgische officiële ontwikkelingshulp beloopt 0,61% van het BNP in 2003

Belgische officiële ontwikkelingshulp beloopt 0,61% van het BNP in 2003

Brussel, 15 april 2004, Belgische officiële ontwikkelingshulp beloopt 0,61% van het BNP in 2003 De OESO-DAC heeft vandaag de statistieken van de Belgische officiële ontwikkelingshulp vrijgegeven voor het jaar 2003. Deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens die de verschillende betrokken Belgische overheden, in het bijzonder de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, hebben overgemaakt. De gegevens wijzen uit dat de officiële Belgische ontwikkelingshulp - in 2003 0.61 % bedroeg van het BNP. - gestaag en sneller dan het BNP toeneemt. Het percentage beliep 0.30% in 1999, 0,36% in 2000, 0.37% in 2001 en 0.43% in 2002. - van 2002 tot 2003 is gestegen van 1137 MIO euro tot 1671 MIO euro, een stijging met 47%. De voornaamste factor voor deze stijging zijn een aantal belangrijke schuldverminderingoperaties ten voordele van derde wereld landen en vooral ten aanzien van de Democratische Republiek CONGO. Deze gunstige ontwikkeling kadert in de politiek die de Regering voert, zoals vastgelegd in de regeringsverklaring, om tegen het jaar 2010 de middelen die ons land uittrekt voor hulp aan de ontwikkelingslanden op te trekken tot 0,7% van het BNP en aldus te voldoen aan de internationale afspraken terzake. VOOR MEER INFORMATIE Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 1000 Brussel Isabelle Maduda-Lukebamoko (Woordvoerster) Tel.: 02/501.84.26 - Fax: 02/501.86.33 GSM: 0476/803.800 isabelle.maduda@diplobel.fed.be Ann Cosyn (Persattaché) Tel: 02/501.37.46 ? GSM: 0475/900.223 ann.cosyn@diplobel.fed.be