24 mei 2004 02:00

Minister Verwilghen over AIDS

AIDS Memorial Day, 23 mei 2004, Antwerpen

AIDS Memorial Day, 23 mei 2004, Antwerpen

Brussel, 23 mei 2004, Aids Memorial Day, 23 mei 2004, Antwerpen. Naar aanleiding van de Aids Memorial Day wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Marc Verwilghen zijn medeleven betuigen aan de aids-patienten en aan hun families in België. Minister Marc Verwilghen herhaalt dat aids-bestrijding een van de belangrijkste beleids prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is. Gezien de grote tol die aids eist, en het feit dat aids in sommige landen de vooruitgang van de laatste decennia ombuigt of zelfs teniet doet, stelt de Belgische samenwerking de aids-bestrijding prioritair. Hiertoe wordt een aangepast beleid ontwikkeld en zullen er meer middelen ter beschikking gesteld worden. Tijdens zijn laatste ontmoeting met Dokter Piot (UNAIDS) op 12 maart 2004 heeft Minister Marc Verwilghen trouwens een Belgisch aids platform en de benoeming van een Belgische aids-Ambassadeur aangekondigd. De naam van deze Ambassadeur zal heel binnenkort bekend worden gemaakt. "Daarom werken wij ook samen met het wereldfonds Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria dat zorgt voor de financiering van de bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Dit jaar steunt België het Fonds met een bedrag van 6 miljoen euro, en die bijdrage zal stijgen tot 15 miljoen euro tegen het einde van deze legislatuur in 2007 " aldus Marc Verwilghen. Minister Marc Verwilghen heeft ook in april 2004 een bezoek gebracht in Zuid-Afrika aan de Belgische projecten gericht op aids-bestrijding. Ter herinnering, in 2003, heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking 35 miljoen euro aan de strijd tegen aids besteed. VOOR MEER INFORMATIE Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking  Karmelietenstraat 15  1000 Brussel Isabelle Maduda-Lukebamoko (Woordvoerster)  Tel.: 02/501.84.26 - Fax: 02/501.86.33  GSM: 0476/803.800 isabelle.maduda@diplobel.fed.be Ann Cosyn (Persattaché) Tel: 02/501.37.46 GSM: 0475/900.223 ann.cosyn@diplobel.fed.be