24 mei 2006 12:32

Ministerraad van 24 mei 2006

De Ministerraad vergaderde op woensdag 24 mei 2006, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 24 mei 2006, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Hij keurde het voorontwerp van wet goed houdende diverse dringende bepalingen en de ontwerpen van amendement aan het voorontwerp van programmawet. De Ministerraad keurde ook het voorontwerp van wet betreffende de schijnzelfstandigen goed. Het voorziet o.a. een rulingcommissie. De ministerraad nam ook een aantal beslissingen in het kader van de hervorming van de CREG (regulator voor de energiemarkt) en keurde het strategisch plan van de inspectiediensten tegen sociale fraude goed. Het voorontwerp van wet tot bestraffing van graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen werd ook goedgekeurd.